ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในไทเป

■สายรถประจำทาง: 288

หยุดป้าย สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่ ซื่อหลิน

  • ไทเป สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่ ซื่อหลิน
  • ที่อยู่: เลขที่80ถนน เฉิงเต๋อ สาย5 ซื่อหลิน เมืองไทเป

หมายเลขโทรศัพท์27630155ต่อ718หรือ719\
การเดินทาง

 

map

รถไฟใต้ดินสายจากสถานีรถไฟไทเป~ต้านสุ่ย

(1) ถึงสถานีรถไฟใต้ดิน ซื่อหลิน ต่อรถเมล์เขียวสาย 255 หรือสาย620 ถึง สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่ ซื่อหลิน

(2) ถึงสถานีรถไฟใต้ดิน ซึอผาย ต่อรถเมล์ 288 หรือสาย620 (ทิศ ถนนWu Xing ) ไปยัง สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่ ซื่อหลิน


ประการผู้ที่สมัครเข้าสอบใบอนุญาตขับขี่

 


ประเภทของยานพาหนะ

เวลาลงทะเบียน

ข้อคิดเห็น

รถจักรยานสามัญ (ข้อเขียนเท่านั้น)

วันจันทร์ถึงศุกร์ 09:00 ~ 13:00 (รับเอกสารก่อน 12:20) 13:30 ~ 17:30 (รับเอกสารก่อน16:50)

 

รถจักรยานยนต์สามัญ

วันจันทร์ถึงศุกร์ 09:00 ~ 13:00 (รับเอกสารก่อน 12:20) 13:30 ~ 17:30 (รับเอกสารก่อน16:50
หมายเหตุ:
(1)บ่ายในวันพุธ "หยุดทำกา อบรมความปลอดภัยในการขับขี่

(2)สำหรับผู้สอบใบอนุญาตขับขี่ช่วงเช้าต้องเส็ดก่อน 12:20
 

วันจันทร์ถึงศุกร์ 09:00 ~ 09:30 13:30-14:00สอบภาคสนามจะต้องใช้รถจักรยานยนต์สามัญของตอเอง,หมวก, และบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ:
(1)บ่ายในวันพุธหยุดทำกา อบรมความปลอดภัยในการขับขี่
 

รถรถยนต์ขนาดเล็กสามัญ

วันจันทร์ถึงศุกร์ 09:00 ~ 13:00 รับเอกสารก่อน12:20) 13:30 ~ 17:30 (รับเอกสารก่อน16:50)
หมายเหตุ:

(1)เช้าวันจันทร์ไม่มีวิธีการสอบ ภาคปฏิบัติ
(2)บ่ายในวันพุธไม่มีวิธีการอบรมความปลอดภัยในการขับขี่
(3)สำหรับผู้สอบใบอนุญาตขับขี่เอกสารต้องเส็ดช่วงเช้าก่อน12:20

ทุกเช้าวันจันทร์จะสอบรถแทรกเตอร์แลรถพ่วง

สอบถามและข้อเขียนใบอนุญาตขับขี่ยานยนต์และจักรยานยนต์จากออนไลน์

1. การสอบแบบข้อเขียน

สามารถสอบข้อเขียนทางเว็บไซต์ เมืองไทเป(https://www.thb.gov.tw/sites/ch/modules/download/download_list?node=cc318297-734e-42f0-9524-284801e7064d&c=63e0f1f5-4574-4545-a6fe-987df50ee75f) ดาวน์โหลดข้อมูลทดสอบใบอนุญาตและการพิมพ์เป็นภาษา จีน,ญี่ปุ่น, อังกฤษ , เวียดนา,มไทย, พม่า, กัมพูชาเป็นต้น

2 การทดสอบภาพถ่ายจำลองออนไลน์

สามารถทดสอบภาคสนามจากเว็บไซต์มีหลายภาษา อำนวยความสะดวกให้บริการเช่น / จีน,ญี่ปุ่น, อังกฤษ , เวียดนา,มไทย, พม่า, กัมพูชาเ(https://www.mvdis.gov.tw/m3-simulator-drv/choose_char_voice.zul)

3 สถานที่สอบใบอนุญาตขับขี่ ซื่อหลินมีสถานทีสนามและข้อมูลให้บริการ