ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เนื้อหาบริการ

การห้ามไม่ให้เกิดการโดนทำร้ายในบ้านและโดนข่มขืน

ข้อเสนอ
เมื่อคุณโดนทำร้ายในบ้าน เพื่อให้คุณได้ปลอดภัย คุณสามารถโทร 110 แจ้งความหรือโทร 113 แจ้งต่อการคุ้มครองได้ และยังโทรแจ้งต่อศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือต่อคู่สมรสต่างชาติได้ ซึ่งสายตรงที่ให้บริการในแต่ละภาษาจะให้บริการในเวลาที่ต่างกัน รวมทั้งยังให้บริการด้านการดำรงชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม การหางานทำ การแพทย์และสุขอนามัย การคุ้มครองตัวเอง การศึกษาของบุตรและการอยู่ในประเทศได้ถูกต้อง มีทั้งกฎหมายและข้อแนะนำที่ดีให้บริการได้ตลอด

หน่วยงานที่ติดต่อ

  • .สายด่วนบริการสอบถามความเป็นอยู่สำหรับชาวต่างชาติที่อาศัยในไต้หวัน1990:บริการภาษาจีน  ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่นบริการ24ชั่วโมงตลอดปีไม่มีวันหยุด สำหรับภาษาเวียดนาม ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษากัมพูชาให้บริการเวลา09:00-05:00 น.ทุกวันจันทร์-วันศุกร์(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดอื่นๆ)
  • การคุ้มครองทั่วประเทศ สายตรง 113 (บริการ 24 ชั่วโมง)

 

เนื้อหาบริการ
การห้ามไม่ให้เกิดการลุกลามทางเพศ

ข้อเสนอ

เมื่อมีคนจะทำการลุมลามทางเพศไม่ว่าจะเป็นการจับตัว เพื่อให้แลกเปลี่ยนข้อตกลง หรือพูดให้ดาย ดูกถูก เหยียดหยาม เหมือนจะเป็นสตรู และพูดจาและอารมณืไม่ดี สามารถโทรแจ้งให้เราทราบ พร้อมกับช่วยเหลือท่านได้

หน่วยงานที่ติดต่อ
การลุกลามทางเพศ แจ้งสายตรง: 113