ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ถ้ามีเงินอยากเก็บเงินไว้ ให้เลือกธนาคารหรือไปรษณีย์ ธรรมดาการออมสินให้เก็บใส่บัญชี ธนาคารมีเยอะแยะ เวลาให้บริการก็นาน เก็บได้ทุกที่ที่เปิดให้บริการ ฝากถอนก็ทำได้ง่ายๆ สามารถทำการ์ดไอซีได้ เบิกเงินและโอนเงินได้ง่ายๆที่ตู้เอทีเอ็ม

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเปิดบัญชี
*บัญชีทั่วไปให้เตรียม: บัตรประชาชน(พาสปอร์ต ใบมีถิ่นพำนัก) บัตรแสดงถึงข้อมูลตัวเอง (เช่น บัตรประกันสังคมสุขภาพ) และตราประทับ
*สมุดบัญชีและตราประทับควรแยกเก็บกัน และรหัสพยามอย่าใช้วันเกิดของตนเอง หรือหมายเลขบัตรประชาชน และให้รู้รหัสได้เฉพาะตัวเองเท่านั้น จะได้ไม่โดนผู้อื่นถอนเงินไปได้