ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หากญาติหรือเพื่อนสนิทที่อยู่ข้างกายคุณในการทำกิจวัตรประจำวันต้องการคนช่วย(เช่นสวมเสื้อผ้าถอดถุงเท้า การกินอาหาร การอาบน้ำ การเดิน และอื่นๆ) ยินดีต้อนรับโทรเข้ามาสายด่วนการบริการดูแลระยะยาว1966โทรเข้ามา5นาทีแรกไม่คิดค่าใช้จ่าย

1.คุณสมบัติผู้ยื่นขอ:

1.ผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพพลภาพอายุ65ปีขึ้นไป

2.ชนเผ่าดั้งเดิมที่มีภาวะทุพพลภาพอายุ55ขึ้นไป

3.ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่มีอายุ50ปีขึ้นไป

4.ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและพัฒนาการ

5.ผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอหรืออาศัยเพียงลำพัง
 

2.ขั้นตอนการยื่นขอ:

(1)วิธีการยื่นขอมี3ประเภท:
 
 ◆ไปยื่นขอด้วยตนเองได้ที่ศูนย์การดูแลระยะยาวกรุงไทเป(เลขที่233ถนนจินโจว เขตจงซาน กรุงไทเป)

 ◆โทรเบอร์สายด่วนการบริการดูแลระยะยาว1966

 ◆บริการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อออกจากโรงพยาบาล

(2)เจ้าหน้าที่ควบคุมการดูแลจะไปที่บ้านเพื่อประเมินผล

(3)ร่วมกันพูดคุยถึงแผนการดูแล

(4)รับการบริการระบบดูแลระยะยาว

3.พื้นที่เฉพาะระบบการดูแลระยะยาวกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ: https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html