ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ค้นหาความคืบหน้าเรื่องสัญชาติ

ฝ่ายทะเบียนครัวเรือน กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำเว็บไซต์ “ค้นหาความคืบหน้าเรื่องสัญชาติ”ชื่อเว็บไซต์:http://www.ris.gov.tw/ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในหัวข้อย่อย“บริการออนไลน์”ภายใต้หัวข้อหลัก “การบริการที่กำลังมาแรง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการค้นหา การยื่นเรื่องเพื่อโอนสัญชาติ สละสัญชาติ ขอคืนสัญชาติ และ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าต่างๆของการยื่นพิสูจน์เอกสาร อย่าลืมเข้ามาใช้เครื่องมือนี้กันบ่อยๆนะคะ