ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก


1.ข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียนใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล


2.ข้อควรทราบการขอย้ายออกโรงเรียนและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการขอย้ายเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาล


3.ข้อควรทราบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครนักเรียนใหม่ของโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่มีเสริมระดับอนุบาล


4.แนวทางจัดการการศึกษานอกระบบของกรุงไทเปและแบบฟอร์มการยื่นขอที่เกี่ยวข้อง


5.กฎหมายและหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหานักเรียนโดดเรียนและหนีเรียน


6.กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการรับสมัครนักเรียนประเภทพิเศษ


7.ตารางโรงเรียนประถมศึกษาที่มีเรียนเสริมในกรุงไทเป


8.ตารางโรงเรียนนานาชาติของเอกชนในกรุงไทเป


9.ตารางรายชื่อเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกิจการพลเรือนและกองการศึกษาในแต่ละสำนักงานเขตกรุงไทเป


【แหล่งที่มาข้อมูล】แผนกประถมศึกษากองการศึกษาที่ว่าการรัฐบาลกรุงไทเป

https://www.doe.gov.taipei/News_Content.aspx?n=0D12A22FE907CA07&sms=69B4E6B26379EE4E&s=4F3513C8F3654076