ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

1.พื้นที่กองทุนสินเชื่อ
(สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมกรุงไทเป ศูนย์บริการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
http://www.doed.gov.taipei/np.asp?ctNode=90548&mp=105001

2.เว็บไซต์ผู้ประกอบการวัยหนุ่มสาว (กระทรวงเศรษฐกิจ)
http://sme.moeasmea.gov.tw/startup/

3.ผู้ประกอบการสตรีธุรกิจขนาดเล็ก (กระทรวงแรงงาน)
https://beboss.wda.gov.tw/