ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
นิทรรศการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เป็นผลงานของนักเรียนในชั้นเรียนศิลปะผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่เปิดโดยสำนักงานเขตซิ่นอี้ นำโดยอาจารย์ที่เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่อาจารย์หลิวเหว่ยฮัวใช้มุมมองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สังเกตสถาปัตยกรรมไทเป มนุษยศาสตร์และนิเวศวิทยา ผสมผสานเทคนิคสร้างสรรค์เข้ากับการสเก๊ตช์ภาพ ภาพเซนแทงเกิล และภาพวาดดินสอสี แสดงถึงผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ตั้งใจใช้ชีวิตและผลการเรียนรู้ที่เติบโตพัฒนา

สถานที่แสดง:หอซื่อหลินผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กั๋วจี้เสี่ยวจวี้ลั่ว(ห้องเรียน201)
วันเวลาจัดแสดง:6 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2021