ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
*ผู้ขอ:เจ้าตัว หัวหน้าครอบครัวหรือผู้แทนตามกฎหมาย
*เอกสารที่ใช้:ถือใบอนุญาตให้อยู่ (ตามกฎหมายเข้าเมืองขอได้ที่กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)ตราประทับ(หรือลายเซ็นต์)ทะเบียนบ้านที่แจ้งต่อที่ว่าการอำเภอ