ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เนื่องจากตลาดการท่องเที่ยวในเอเชียได้ขยายและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จึงได้สนับสนุนให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ม.ปลายหรือปวช.ขึ้นไป เข้าร่วมการสอบ “การสอบทั่วไปอาชีพผู้เชี่ยวชาญหลักและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค สอบเป็นมัคคุเทศก์” เพื่อได้รับใบอนุญาตในหน้าที่ และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดมัคคุเทศก์
รายละเอียดการสอบรับใบอนุญาติสำหรับคู่สมรสผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่
1.คุณสมบัติร่วมสอบ: มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมปลายหรือปวช.ขึ้นไป
***สำหรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษา หลักฐานยืนยันการจบหรือหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จากต่างประเทศ ต้องยื่นเป็นเอกสารตัวจริงและสำเนาผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและเอกสารได้ผ่านการแปลเป็นภาษาจีน หรือเอกสารแปลจีนที่ได้ผ่านการรับรองจากรัฐในประเทศ
2.การสอบแบ่งเป็นสองขั้นตอน โดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์สองอย่าง ขั้นตอนแรกจะเป็นการสอบข้อเขียน หากสอบผ่านจะได้เข้าสู่ขั้นตอนที่สองซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ หากผ่านการทดสอบขั้นตอนแรกแล้วไม่สามารถเก็บสิทธิไว้ใช้ครั้งหน้าได้
3.ภาษา :ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาเกาหลี ภาษาไทย ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย ภาษาอิตาลี ภาษาเวียดนาม ภาษาอินโด ภาษามาเล รวม13ภาษา


การสอบทั่วไปอาชีพผู้เชี่ยวชาญหลักและเจ้าหน้าที่ทางเทคนิค กฎเกณฑ์การสอบเป็นมัคคุเทศก์:http://wwwc.moex.gov.tw/main/ExamLaws/wfrmExamLaws.aspx?kind=3&menu_id=320&laws_id=119