ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
การบรรยายตลอดทั้งปีชุดเริ่มต้นการทำธุรกิจ สำหรับชื่อเรียกหลักสูตร ประมวลเนื้อหา วิธีการสมัคร และเวลารับสมัคร
โปรดพิจารณาดูได้จากคำอธิบาย
http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=1812302&ctNode=6792&mp=116041