ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
สำนักเลขาธิการของที่ทำการเมืองไทเป, เปิดบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ซึ่งจัดตั้งที่กองบริการประชาชนอาคารบริหารชั้นที่1
ด้านตะวันออกโดยให้คำแนะนำและแก้ปัญหาแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

〔เปิดบริการเวลา〕:
 ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
 ช่วงเช้า 9:00น.-12:00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา. 08:30 น.
 ช่วงบ่าย 14:00น-17:00น เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:30 น.

〔สถานที่บริการ〕:
 เลขที่ 1 ถนน ซื่อฝู๋ อาคารบริหารชั้นที่1ด้านตะวันออก เมืองไทเป กองบริการประชาชน สำนักเลขาธิการบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

〔วิธีการบริการ〕:
 ไปยังด้วยตนเองหรือโทรศัพท์ลงทะเบียนนัดเวลา ล่วงหน้า ใช้วิธีสนทนาเป็นสำคัญ ไม่มีการบริการช่วยเขียนสำนวนฟ้องร้อง

〔โทรศัพท์ติอต่อ〕:
 1999 ต่อ 6168、(02)27256168
https://www.moj.gov.tw/ct.asp?xItem=29321&ctNode=27961