ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เพื่อช่วยเหลือให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ปรับตัวเข้ากับสังคมนี้ได้เป็นอย่างดี และให้ประชาชนทั่วไปได้ยอมรับถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยสำนักงานกิจการพลเรือน ที่ว่าการกรุงไทเป วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2005 "สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเป"ได้จัดตั้งขึ้นสำเร็จเป็นแห่งแรกในไต้หวัน ให้บริการครบวงจรแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ทางสมาคมฯใช้รูปแบบการจัดเป็นเสมือนบ้าน ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สัมผัสดั่งเช่นอยู่ในประเทศบ้านเกิด สามารถเปิดอ่านหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รู้จักเพื่อนจากบ้านเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถเข้าร่วมเรียนหลักสูตรชั้นเรียน ในที่นี้ ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่สามารถรับการสนับสนุน และความช่วยเหลืออื่นๆที่ต้องการได้
การก่อตั้งสมาคมฯเป็นผลลัพท์อย่างเป็นรูปร่างที่ทางรัฐบาลให้ความห่วงใยแก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พร้อมทั้งแสดงถึงการต้อนรับที่ไต้หวันมีต่อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้กลมกลืนเข้ากับสังคม พร้อมก้าวสู่ชีวิตใหม่ต่อไป