ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เมืองหลวง

กรุงเทพมหานคร

ภาษา

ภาษาไทย

ประชากร

6709 ล้าน (2011)

ดอกไม้ประจำชาติ

ต้นไม้ฝักจำพวกหนึ่ง

ศาสนา

พระพุทธศาสนา

ระบบเงินตรา

บาท (THB)

สถานที่

ตั้งอยู่ในใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ชุดตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศติดกัมพูชาทางทิศใต้ติดมาเลเซีย, พม่าทางทิศตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายแดนด้านเหนือกับลาวใต้ของอ่าวไทยและทางตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรอินเดีย

ประวัติโดยย่อ

1370 เป็นรัฐอิสระชื่อโบราณ ไทย (สยาม) 1932 การปฏิวัติการดำเนินงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญยังคงเป็นกษัตริย์ในฐานะประมุขแห่งรัฐที่ถูกตั้งชื่อตามชื่อประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย (ราชอาณาจักรไทย) ในปี 1939 และในปี 1946 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสู่พระราชสมบัติตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489
พระมหากษัตริย์ลำดับที่เก้าแห่งราชวงศ์จักรี

เทศกาลสำคัญ

ปีใหม่ (สงกรานต์)
ไ สงกรานต์ เป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณ วันที่ของเทศกาลเดิมกำหนดโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุแน่นอนว่า 13 ถึง 15 เมษายน พิธีสงกรานต์ เป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นในสมาชิกในครอบครัว หรือชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ในพิธีเดิมมีการสรงน้ำพระที่นำสิริมงคล เพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุข ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น มีการขอพรจากผู้ใหญ่ การรำลึกและกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

ลอยกระทง
วันลอยกระทง เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทยประชาชนลอยกระทงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาและอธิษฐานขอให้ปีนี้สภาพอากาศที่เอื้ออำนวย;หนุ่มสาวลอยกระทง หวังพบคู่ครองในอุดมคติ ชาวพุทธลอยความทุกข์ ความโศกรวมถึงโรคภัยต่างๆ ให้ลอยไปกับแม่น้ำ

กินเจ
ประเพณีถือศีลกินเจ เป็นประเพณีแบบลัทธิเต๋ารวม 9 วัน กำหนดจัดในเดือน9และ10ของทุกปี มีจุดเริ่มต้นในจังหวัดภูเก็ต ระหว่างจัดพิธี ชาวภูเก็ตจะทานแต่พืชผัก หยุดกิจกรรมรื่นเริง พร้อมจัดพิธีเซ่นไหว้ในห้าวัดที่สำคัญของเมือง

เทศกาลว่าว
ชักว่าวมีประวัติศาสตร์อันยาวนานในประเทศไทย, คนไทยกยกย่องว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่ง ที่บรรทุกความฝันและความหวังของผู้คนและงานฝีมือที่ประณีตบินไปสู่สวรรค์พร้อมกัน

วันพืชมงคล
วันพืชมงคลจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปี ประชาชนไทยทำเกษตรกรรมมาแต่ดั้งเดิม ปัจจุบันยังคงมีเกษตรกรมากกว่าร้อยละ80ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นวันพืชมงคลจึงถือเป็นประเพณีที่วำคัญมาก

พระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์รวมทั้งผู้นำรัฐบาลจะเข้าร่วมพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญที่จัดขึ้นในกรุงเทพฯ และกำหนดให้เป็นวันหยุดเพื่อบ่งบอกว่าเป็นวันสำคัญ

เทศกาลสุรินทร์ช้าง
สุรินทร์ (Surin)ภาคตะวันออกของไทย ทางใต้มีพรมแดนติดกัมพูชา ได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองแห่งช้าง คนสุรินทร์เลี้ยงช้างมาแต่โปราณ มีวิถีชีวิต ความผูกพันกับช้าง ใช้ช้างในการทำสงคราม ล่าสัตว์และการขนส่ง
แต่ประเพณีช้างสุรินทร์ที่จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนอย่างยิ่งใหญ่ สร้างชื่อเสียงให้ช้างสุรินทร์เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก เทศกาลช้างสุรินทร์จัดมายาวนานกว่า 40 ปี ในแต่ละปีดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศร่วมงานคับคั่ง

.ไม่เพียงดึงดูเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก ยังช่วยพัฒนาเศรษฐกิจให้จังหวัดสุรินทร์ด้วยที่มา::กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน