ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หนึ่ง、ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมาตราที่23กำหนดไว้ว่า:「ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาล、เอกชนหรือเทียบเท่า สามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรี。」หากผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้สัญชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือมีบัตรตั้งถิ่นฐาน ท่านสามารถนำใบเอกสารหลักฐานการจบการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายมาโดยผ่านการรับรองจากหน่วยงานสถานทูตที่ประจำในต่างประเทศก่อนเมื่อผ่านการรับรองแล้วก็สามารถยื่นตำร้องขอศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้.
สอง、ในปัจจุบันโปรแกรมการยื่นเรื่องขอเข้าศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศมีหลายช่องทางด้วยกันประกอบด้วยการรับสมัคร3วิธีใหญ่
(หนึ่ง)แนะนำนักเรียนดาวเด่นให้แก่มหาวิทยาลัยและการยื่นขอสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง:ช่องทางทั้งสองที่กล่าวนี้ยังต้องขึ้นอยู่กับผลการทดสอบรวมแต่ละวิชา(เรียกว่าการสอบเข้า)。การแนะนำนักเรียนดาวเด่น(จำกัดโรงเรียนมัธยมตอนปลายภายในประเทศทั้งควรเป็นผู้ที่จบการศึกษาในปีนั้น)ขึ้นอยู่กับผลการสอบเข้าและผลการเรียนการสอบในโรงเรียนเพื่อใช้ยื่นเรื่องขอเรียนในระดับมหาวิทยาลัย;สำหรับการยื่นขอสมัครเข้าเรียนด้วยตัวเองทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดโควต้าในการรับเข้า。ระยะที่1จากมาตรฐานเกณฑ์การคัดเลือกผลการสอบเข้าและระยะที่2กำหนดรายละเอียดหัวข้อในการสอบสัมภาษณ์。เกี่ยวกับทั้งสองวิธีนี้ท่านสามารถเข้าไปอ่านดูรายละเอียดได้ที่แว๊บไซต์โปรชัวร์การรับสมัครของคณะกรรมการการเข้าเรียนมหาวิทยาลัย : (www.caac.ccu.edu.tw)។ ให้อ้างอิงจากภาควิชาที่แต่ละมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งมาตรฐานในการคัดเลือกไว้ หลังเลือกภาควิชาที่เหมาะสมกับตัวเองแล้วก็ทำเรื่องยื่นขอสมัคร。
(สอง)โดยวิธีการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขึ้นกับผลการสอบวิชาที่เลือกเฉพาะที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ (เรียกว่าสอบวิชาเฉพาะ)ผ่านขั้นตอนการคัดแยกแล้วถึงเข้าไปเรียนได้ในมหาวิทยาลัย。เกี่ยวกับคะแนนการทดสอบของมหาวิทยาลัยที่กำหนดวิชาเฉพาะและการเพิ่มค่าเฉลี่ยวิชาทั้งคะแนนที่ร้องขอนั้น โปรดอ่านดูเกี่ยวกับรายละเอียดได้ในแว๊บไซต์โปรชัวร์การสอบเข้ามหาวิทยาลัย : (www.caac.ccu.edu.tw)
สาม、หากต้องการทราบเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้นทั้งได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโดยรวมของโปรแกรมการยื่นเรื่องขอเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีหลายช่องทางและบริการข้อมูลด้านการสอบเข้าวิชาเฉพาะ(เช่นวิธียื่นเรื่องขอสมัครสอบ、ขอบข่ายการทดสอบและรายละเอียด เป็นต้น) โปรดอ่านดูรายละเอียดได้ที่แว๊บไซต์ช่องทางวิธีการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย : (http://nsdua.moe.edu.tw) และหน้าแว๊บไซต์ศูนย์การสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย :(www.ceec.edu.tw)。หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่แผนกการอุดมศึกษา: เบอร์ 02-77366088 ( เฉินสูฟัง เสี่ยวเจี่ย)。
ที่มาของข้อมูล:รัฐบาลเมืองไทเป กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ