ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
หมายเลขหัวข้อวันที่ออก
1กิจกรรมนิทานภาพภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครองและบุตร 10182021-04-07
2การแสดงผลการศึกษาชั้นเรียนใบอนุญาตระดับcคอมพิวเตอร์&โปรแกรมการตลาดสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่12142020-12-16
32020เทศกาลลอยกระทงกรุงไทเป11222020-12-11
4ทีมอาสาสมัครสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินและว่านฮวาเดินทางท่องเที่ยวหนึ่งวัน เข้าเยี่ยมชมดูงานศูนย์11022020-12-09
5กิจกรรมวัฒนธรรมหลากหลายกรุงไทเป~งานเทศกาลหน้ากากฟิลิปปินส์09202020-12-08
6​ตลาดเอกลักษณ์ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่07052020-12-05
7สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเปจัดหลักสูตรอบขนมปี2020 06222020-07-24
8สำนักงานเขตว่านฮวากรุงไทเป ประจำปี2020ชั้นเรียนการแต่งหน้าเจ้าสาวสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ 03132020-04-05