ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเข้าร่วมนำเสนอการจัดทำงบประมาณเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 9 กันยายน ณ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา สำนักงานกิจการพลเรือนจัดการประชุมเชิงปฎิบัติการ โดยมีศาสตราจารย์นำผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และองค์กรภาคเอกชนเป็นตัวแทนร่วมกันอภิปรายหัวข้อที่ลงคะแนนมาได้3หัวข้อจากการประชุมใหญ่ 22 กรกฎาคม และได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สำนักงานกิจการพลเรือน กองการศึกษา กองการสังคม สำนักงานแรงงาน และสำนักอนามัย ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ

ขั้นตอนต่อไปจะจัดประชุมทบทวนข้อเสนอ หลังผ่านขั้นตอนการกำกับดูแล การประเมินผลงบประมาณและการตรวจสอบจากรัฐสภาแล้ว จะกลายมาเป็นนโยบายของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ แล้วเข้าสู่การจัดทำงบประมาณ

อธิบายขั้นตอนสำคัญการประชุมเชิงปฎิบัติการ

工作坊流程重點說明

อภิปรายข้อเสนอและแก้ไขเพิ่มเติม

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

各組提案討論及修正

แต่ละกลุ่มแบ่งปันประสบการณ์

各組提案分享

各組提案分享

各組提案分享