ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
*ผู้ขอ:เจ้าตัว
*เงื่อนไขการขอ:ตั้งสำมะโนครัวขึ้นแล้วก็จะสามารถรับบัตรประชาชนได้ตามกฎหมาย
*เอกสารที่ใช้:ทะเบียนบ้าน ตราประทับของผู้ขอ และรูปถ่ายที่ถ่ายภายใน 2 ปี รูปถ่ายสี ความยาว 4.5 ซม. 56 กว้าง 3.5 ซม ความยาวของใบหน้านับจากหน้าผากลงมายังคางไม่ควรยาวน้อยกว่า 3.2 ซม และไม่ควรยาวเกิน 3.6 ซม พื้นหลังรูปถ่ายให้ใช้สีขาว ถ่ายครึ่งตัว ใช้กระดาษแบบมีแสง 1 แผ่น ค่าธรรมเนียม 50 เหรียญไต้หวันถ้วน