ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตวั่นฮั๋ว


1.เค้าน์เตอร์

เค้าน์เตอร์

ในเวลาทำการจะมีอาสาสมัคร ล่ามอังกฤษ เวียดนาม ภาษาไทยและ ภาษาอินโดนีเซียคอยให้บริการทางโทรศัพท์หรือ
เข้ามาสอบถามเองในสมาคมได้
2.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับหลักสูตรการเรียนรู้แบบดิจิตอล
3.สำนักงานฝ่ายบริหาร   

สำนักงานฝ่ายบริหาร

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
4.มุมนิตยสาร

มุมนิตยสาร

ให้บริการนิตยสารท้องถิ่นรายสัปดาห์ของเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

ให้บริการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอังกฤษ ไทย และจีนแผ่นดินใหญ่
5.ห้องปรึกษาสอบถาม

ห้องปรึกษาสอบถาม

บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้ปรึกษาสอบถามได้ภายในสถานที่
6.พื้นที่นันทนาการสำหรับผู้ปกครองและบุตร

/001/Upload/482/relpic/22831/11769/ed0630d1-80bd-4f3d-970a-35814bbc0051.jpg

บริการพื้นที่สำหรับอ่านหนังสือและเล่นเกมสำหรับเด็ก ให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่วางใจเข้า

เรียนหลักสูตรและทำกิจกรรม
7. ห้องเรียนเอนกประสงค์

ห้องเรียนเอนกประสงค์

บริการให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้แบ่งปันวัฒนธรรม ใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนและแลกเปลี่ยนซึ่งกัน8.ห้องเรียน

   ห้องเรียน

ให้บริการใช้พื้นที่สำหรับ การประชุม ห้องเรียนและห้องมัลติมีเดีย
9.หอประชุม

หอประชุม

เป็นพื้นที่ใช้ทำกิจกรรมหลากหลายวัฒนธรรม การบรรยาย การแสดง การชมภาพยนต์ และอื่นๆ
10.ห้องให้นมบุตร

ห้องให้นมบุตร

ห้องให้นมบุตรเป็นสัดส่วนมิดชิดและรู้สึกสบาย ติดตั้งอุปกรณ์ เช่นแผงเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็ก โซฟา และตู้เย็น เป็นต้น11.ห้องเรียนศิลปะ
ห้องศิลปะอเนกประสงค์
บริการพื้นที่ซ้อมเต้นรำและทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ อีกทั้งยังมีเวทีและกระจกซ้อมเต้นรำให้เวลาทำกิจกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวกสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

(สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน)


พื้นที่ให้บริการ

1.พื้นที่ให้บริการ

บริการเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาเวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ ให้บริการปรึกษาสอบถามภายในสถานที่และทางโทรศัพท์พื้นที่นันทนาการสำหรับเด็ก

2.พื้นที่นันทนาการสำหรับเด็ก

พื้นที่เล่นเกมอบอุ่นสำหรับเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่วางใจเข้าเรียนหลักสูตร
ห้องเรียนเต้นรำ

3.ห้องเรียนเต้นรำ

ห้องเรียนปูด้วยพื้นไม้ สำหรับฝึกซ้อมเต้นรำ 5-8 คน การแสดงขนาดเล็กหรือใช้เป็นห้องเรียน
ห้องเรียนอเนกประสงค์

4.ห้องเรียนอเนกประสงค์

ใช้เป็นห้องประชุม ห้องเรียนประเภทต่างๆ
ห้องแสดงนิทรรศการ

5. ห้องแสดงนิทรรศการ

ใช้จัดแสดงนิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติและเป็นพื้นที่อ่านหนังสือ หรือใช้เป็นห้องบรรยายขนาดเล็ก