ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเข้าร่วมหลักสูตรส่งเสริมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม
 
ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปเข้าร่วมหลักสูตรส่งเสริมการจัดทำงบประมาณแบบมีส่วนร่วม

18 กรกฏาคม 2016 สำนักงานกิจการและพลเรือน ได้จัดหลักสูตรดั่งกล่าวขึ้น ณ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา โดยมี อาจารย์เว่ย ซิ่วเจิน จากมหาวิทยาลัยซื่อต้ารับเป็นวิทยากร สมาชิกผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ กลุ่มองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปที่ห่วงใยในหัวข้อผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

หลักสูตรดั่งกล่าวนำสมาชิกผู้เข้าอบรมได้เข้าใจถึงมาตรการเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ การเรียนรู้ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และแนววิธีการพัฒนาสร้างความคิด พร้อมทั้งนำสมาชิกผู้เข้าอบรมให้เสียงสะท้อนที่มีต่อนโยบายสาธารณะและกิจการสาธารณะ ตามด้วยการแสดงข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายรัฐ

ทฤษฎีหลักสูตร

ทฤษฎีหลักสูตร

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปแนะนำการบริหาร

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปแนะนำการบริหาร

ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่กรุงไทเปแนะนำการบริหาร

การดำเนินงาน-อภิปรายกลุ่มย่อย

 

การดำเนินงาน-อภิปรายกลุ่มย่อย

การดำเนินงาน-อภิปรายกลุ่มย่อย

การดำเนินงาน-แบ่งกลุ่มรายงาน

การดำเนินงาน-แบ่งกลุ่มรายงาน

การดำเนินงาน-ลงคะแนน

การดำเนินงาน-ลงคะแนน

อภิปรายรวม

อภิปรายรวม