ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

การกินเพื่อสุขภาพได้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ภูมิปัญญาการกิน ตามประเพณีของศาสนา ได้แสดงมุมมองที่แตกต่างกันของ การดำรงชีวิต ภูมิภาค และค่านิยม เราไม่ควรมองข้ามการกิน เนื่องจากการเลือกกินสามารถช่วยให้คนเรามีอายุยืนยาว ยิ่งมีส่วนในการช่วยให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมดุล และยังทำให้มีสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีได้ด้วย วัฒนธรรมการของแต่ละศาสนาจะเกี่ยงโยงไปถึงอาหารการกินของแต่ละประเทศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่น