ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
กรมควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ ได้ตีพิมพ์์คู่มือการใช้ยาอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่” เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยารักษาโรค และความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ นอกจากนี้ยังได้ทำการอัพโหลดข้อมูลในลักษณะเดียวกันในไฟล์ที่ชื่อว่า “กรมควบคุมอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ/ ฝ่ายการจัดการ/ยารักษาโรค/ความปลอดภัยของประชาชนในการใช้ยา/ คู่มือการใช้ยาให้ปลอดภัยสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ปี2014” รวมถึงปลูกฝังแนวทางการใช้ยาที่ถูกวิธีให้กับประชาชน