ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนะนำอย่างย่อ

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตวั่นฮั๋ว

ที่อยู่สมาคม : กรุงไทเป เขตวั่นหัว ถนนฉางซาเจีย ซอย2 171 (พื้นที่ใช้สอยรวมชั้น 1,3และ4) / (ชั้น1) เลขที่280-3 ช่วง 1 ถนนฮวานเหอหนาน

เวลาทำการ : ทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 09:00~17:00

บริการทางโทรศัพท์ : 02-23701046

บริการแฟ็กซ์ :  02-23716725


การจัดพื้นที่ใช้สอย     

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน

ที่ตั้งสมาคมฯ :  เลขที่75 ถนนต้าตง เขตซื่อหลิน กรุงไทเป

เวลาทำการ : ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา9:00-17:00น.

โทรศัพท์  : 02-28837750 ,02-28831735


สิ่งอำนวยความสะดวก

1.เคาน์เตอร์บริการ:มีเจ้าหน้าที่จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษาอังกฤษ ภาษาเวียดนาม ภาษาไทย และ

ภาษาอินโดนีเซียผลัดเวรมาประจำที่สมาคมฯ ยังให้บริการปรึกษาสอบถามหรือบริการล่ามแปลภาษาง่ายๆ และจัดบริการแผ่นพับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

2.ห้องอเนกประสงค์(สมาคมฯว่านฮวา) :ใช้เป็นพื้นที่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เข้ามาพักผ่อนพบปะพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

3.ห้องเรียน(สมาคมฯว่านฮวา) : จัดสำหรับแต่ละภาคส่วนที่จัดหลักสูตรหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้เข้ามาใช้งาน

4.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์(สมาคมฯว่านฮวา) : บริการสำหรับภาครัฐและภาคองค์กรเอกชนได้จัดชั้นเรียนการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ให้มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

5.พื้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก(สมาคมฯว่านฮวา)  ห้องเล่นเกมสำหรับเด็ก(สมาคมฯซื่อหลิน) ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เมื่อเข้ามาเยี่ยมชมหรือมาเข้าเรียน จะมีพื้นที่อบอุ่นให้บุตรธิดาได้ใช้ทำกิจกรรมช่วยให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่มีสมาธิเรียนรู้และซึมซับข้อมูลต่างๆ

6.ห้องโถง(สมาคมฯว่านฮวา) :บริการพื้นที่สำหรับการบรรยายหรือการทำกิจกรรมขนาดใหญ่

7.ห้องเรียนเต้นรำ(สมาคมฯซื่อหลิน) :ใช้เป็นพื้นที่ซ้อมเต้นรำ,จัดหลักสูตรหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

8.ห้องอเนกประสงค์(สมาคมฯซื่อหลิน) :ใช้เป็นห้องเรียน,จัดหลักสูตรหรือทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

9.201ห้องนิทรรศการ(สมาคมฯซื่อหลิน):ใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

10.ห้องศิลปะอเนกประสงค์(สมาคมฯว่านฮวา) : ใช้เป็นพื้นที่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้แลกเปลี่ยน ซ้อมเต้นรำหรือทำกิจกรรมร่วมกัน

 

วิเคราะห์ผล   

1. จากได้รับระบบสนับสนุนจากสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ซึ่งได้รับความอบอุ่นเหมือนแม่ และได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะในประเทศไต้หวันหรือต่างประเทศจากสมาคม เพื่อหวังว่าผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่จะสามารถเข้มแข็งขึ้นเมื่อมาอยู่ต่างแดน และยังคอยช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ท่ได้แต่งงานมายังไต้หวัน สามารถใช้ชีวิตอย่างคนท้องถิ่นได้

2. ช่วยเหลือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เคยชินกับสังคมไต้หวัน จึงมีการเรียนการสอนพื้นฐานต่างๆ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เข้าใจถึงสังคมของคนในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ต่างๆ และการดูแลที่รัฐบาลให้กับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ จึงมีการให้คำมั่นสัญญาจะดูแลและสร้างสรรค์เมืองนี้ต่อๆไป