ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ออกไปเดินเที่ยวเล่นกับครอบครัวในวันเสาร์-อาทิตย์ นอกจากจะได้พักผ่อนหย่อนใจแล้ว ยังทำให้รู้จักเมืองที่เราอาศัยมากขึ้น ไทเปมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ที่สามารถเดินทางได้ ทั้งการเดินและการนั่งรถโดยสารประจำทางต่างๆ ไทเปมีสถานที่ติดอันดับหลายแห่ง อาทิ พิพิธภัณฑ์กู้กงที่มีโบราณวัตถุมากมาย เป็นที่รู้จักทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทเป ศูนย์ค้นพบไทเป พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เป็นต้น ไทเปยังมีสวนสาธารณะที่เขียวขจีมากมาย อาทิ สวนสาธารณะต้าอัน สวนธรรมชาติกวนตู้ ฯลฯ ถ้าอยากจะปีนเขา ก็มีอุทยานแห่งชาติหยางหมิงซานที่มีทัศนียภาพที่แปลกตา บ่อน้ำพุร้อนเป่ยโถ แหล่งแช่น้ำร้อนที่แสนสบาย นอกจากนั้นท่านก็สามารถพาเด็กๆไปเที่ยวที่สวนสัตว์ไทเปได้ด้วย ยังมีข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ท่านสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:http://www.taipeitravel.net/

พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์กู้กง พิพิธภัณฑ์ศิลปะขนาดเล็ก พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ศูนย์ค้นพบไทเป

สวนสาธารณะกลางเมือง
สวนสาธารณะต้าอัน สวนธรรมชาติกวนตู้ สวนสาธารณะซินเซิง อุทยานแห่งชาติหยางหมิงซาน

แหล่งท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว
สวนสัตว์ไทเป ศูนย์นันทนาการเด็กไทเป ศูนย์ทดลองเรียนรู้อาชีพBaby Boss

หอสมุด
หอสมุดเป่ยโถว

อ้างอิง: : เว็บไซต์ท่องเที่ยวไทเป กองการท่องเที่ยว เทศบาลกรุงไทเป
MRT Map