ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

เพื่อให้บริการการปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์และในสถานที่แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ อาทิ การตั้งถิ่นฐาน การแปลงสัญชาติ การประกันสุขภาพ การศึกษาเลี้ยงดูบุตร การรับเลี้ยงเด็กเล็ก สวัสดิการทางสังคมและการช่วยเหลือ และอื่นๆ ซึ่งมีสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินให้บริการแบบไร้อุปสรรคทางภาษา ตั้งแต่วันอังคารจนถึงวันอาทิตย์จัดพนักงานล่ามแปลหลายภาษาให้บริการ

นอกจากนี้ที่ศาลาว่าการกรุงไทเปศูนย์บริการร่วมได้เพิ่มเคาน์เตอร์ภาษาอังกฤษหมายเลข58 เพื่อให้บริการปรึกษาสอบถามด้วยภาษาอังกฤษแก่ประชาชนที่มาติดต่องานอีกด้วย

◎ บริการล่ามแปลของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา

ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์(เช้าเวลา:0900~1200น. บ่ายเวลา1400~1700 น.)

ล่าม:ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษ

สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน

ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์(เช้าเวลา:0900~1200น. บ่ายเวลา1400~1700 น.)

ล่าม:ภาษาเวียดนามและภาษาไทย

ศูนย์บริการร่วมศาลาว่าการกรุงไทเปเคาน์เตอร์บริการหมายเลข 58 (เช้าเวลา0900~1200น. 

บ่ายเวลา1400~1700น.)

วันพุธ:ช่วงเช้าภาษาอังกฤษ           ~

วันพฤหัสบดี:    ~                   ช่วงบ่ายภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ :ช่วงเช้าภาษาอังกฤษ

การอบรมหลักสูตร

ให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมจัดหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้ใช้พัฒนาเรียนรู้ นอกจากหลักสูตรอบรมทางภาษา การเรียนปรุงอาหาร แนะนำประเพณีวัฒนธรรม งานศิลปะหัตถกรรม การเจริญพันธุ์และการดูแลสุขภาพแล้ว ยังมีการแนะนำที่เป็นประโยชน์การการเข้าทะเบียนบ้านมีถิ่นพำนักและหลักสูตรพัฒนาด้านอารมณ์การสื่อสารระหว่างสามีภรรยา การสื่อสารกันในครอบครัว เป็นต้น

พื้นที่แลกเปลี่ยนทางอารมณ์

บริการพื้นที่อบอุ่นเสมือน  บ้านให้กลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ที่จากบ้านเกิดได้ใช้เป็นสถานที่สื่อสารสนับสนุนด้านอารมณ์ซึ่งกัน

สอบถามรายละเอียดที่:

◎ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา:(02)2370-1046

◎ สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน: (02)28837750、(02)2883-1735