ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
บริการปรึกษาสอบถามทางโทรศัพท์และภายในสถานที่ให้แก่ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ อาทิ การตั้งถิ่นฐาน การแปลงสัญชาติ  การศึกษาผู้ปกครองและบุตร  การบริการดูแลเด็กเล็ก สวัสดิการความช่วยเหลือทางสังคม และอื่นๆ  ไร้อุปสรรคทางภาษามีพนักงานล่ามแปลหลากหลายภาษาให้บริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์

เวลา

บริการล่ามแปลภาษาสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่:
บริการล่ามแปลภาษาสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวา
Tel:(02)2370-1046
วันเวลา
วันอังคาร
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาอินโดนีเซีย
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาเวียดนาม
วันพุธ
เวลา 09:00~12:00 น. :ภาษาไทย
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาเวียดนาม
วันพฤหัสบดี
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาอินโดนีเซีย
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาอังกฤษ
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาเวียดนาม
วันเสาร์
เวลา 09:00~12:00 น. :ภาษาไทย
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาเวียดนาม
วันอาทิตย์
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาอินโดนีเซีย
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาเวียดนาม


บริการล่ามแปลภาษาสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน:
Tel:(02) 2883-7750、(02 )2883-1735
วันเวลา
วันอังคาร
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาเวียดนาม
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาอังกฤษ
วันพุธ
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาอังกฤษ
เวลา 14:00~17:00 น. :ภาษาไทย
วันพฤหัสบดี
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาเวียดนาม
เวลา  14:00~17:00 น. :ภาษาอินโดนีเซีย
วันศุกร์
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาเวียดนาม
เวลา14:00~17:00 น. :ภาษาอังกฤษ
วันเสาร์
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาเวียดนาม
เวลา 14:00~17:00 น. :ภาษาไทย
วันอาทิตย์
เวลา  09:00~12:00 น. :ภาษาเวียดนาม
เวลา  14:00~17:00 น. :ภาษาอินโดนีเซีย

คอร์สเรียน
หน่วยงานทางรัฐและหน่วยงานจากชาวบ้านได้จัดคอร์สเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้มีพื้นที่ในการเติบโต  หลักสูตรเรียนนอกจากการเรียนภาษา เรียนทำอาหาร แนะนำประเพณีวัฒนธรรม  งานฝีมือ การคลอดลูกและประกันสังคมแล้ว ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการอาศัยเพื่อขอสัญชาติและหลักสูตรการใช้ชีวิตสามีภรรยาและการสื่อสาร。

แหล่งสานสัมพันธ์
เป็นการให้กำลังใจผู้ย้ายถิ่นฐานที่ต้องจากบ้านเมืองไกล เช่น พื้นที่ที่ให้ความอบอุ่นเสมือน(บ้าน) สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนอินเตอร์เน็ต