ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

บริการข้อมูลที่สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

บริการผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ในการสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์หรือเข้ามาสอบถาม ณ ที่สมาคม เช่นการอาศัย ขอสัญชาติ ประกัน การเลี้ยงดูศึกษา การดูแลเด็ก การขอความช่วยเหลือและสวัสดิภาพต่างๆทางสังคมเป็นต้น เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาในการสื่อสารภาษา นอกจากจะสั่งนิตยาสารหนังสือพิมพ์ภาษาจีนย่อ เวียดนาม ภาษาไทย ภาษาอินโดและภาษาอังกฤษเป็นต้น ซึ่งจะมีล่ามหลายภาษาคอยให้บริการในวันอังคารถึงวันอาทิตย์

◎บริการแปลภาษาทางสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่คอร์สเรียน
หน่วยงานทางรัฐและหน่วยงานจากชาวบ้านได้จัดคอร์สเรียนสำหรับผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ได้มีพื้นที่ในการเติบโต  หลักสูตรเรียนนอกจากการเรียนภาษา เรียนทำอาหาร แนะนำประเพณีวัฒนธรรม  งานฝีมือ การคลอดลูกและประกันสังคมแล้ว ยังมีหลักสูตรเกี่ยวกับการอาศัยเพื่อขอสัญชาติและหลักสูตรการใช้ชีวิตสามีภรรยาและการสื่อสาร。

แหล่งสานสัมพันธ์
เป็นการให้กำลังใจผู้ย้ายถิ่นฐานที่ต้องจากบ้านเมืองไกล เช่น พื้นที่ที่ให้ความอบอุ่นเสมือน(บ้าน) สร้างความสัมพันธ์และสนับสนุนอินเตอร์เน็ต

การยืมใช้พื้นที่
สำหรับรายละเอียดติดต่อ:
◎สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เขตวั่นฮั๋ว:(02)2370-1046
◎สมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลิน: (02)28837750 ,(02)2883-1735