ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
มีสาเหตุใดเหตุหนึ่งดังล่างนี้ สามารถขอหนังสือรับรองความประพฤติได้ต่อหน่วยงานของกรมตำรวจ(บัตรแสดงประชากรดี) สัดส่วนดังล่างนี้
1. หางานทำ 70%
2. ย้ายไปอยู่ต่างประเทศ 10%
3. เรียนต่อต่างประเทศ วีซ่า(ทำงาน ท่องเที่ยว) 5%
4. คนต่างชาติที่เคยอยู่ในไต้หวัน จะขอวีซ่าไปประเทศที่ 3 5%
5. คนต่างชาติจะขอใบอนุญาตอยู่ในประเทศอย่างถาวร 3%
6. ไทย พม่า เวียดนามและทำบัตรประชาชน 2%
7. ทำเรื่องขอมีลูกบุญธรรม 1%
8. ทำธุรกิจเปิดร้าน(ตั้งบริษัท สถาบันกวดวิชา...) 1%
9. ตรวจสอบตัวเอง 1%
10. อื่นๆ 2%