ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
การทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองในแต่ละระดับการศึกษา ว่าด้วย ระเบียบกฎหมายการศึกษาและการกวดวิชา และ มาตรการทดสอบประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับผู้ถือ หนังสือเดินทางสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ใบถิ่นที่อยู่ในไต้หวันสำหรับผู้โอนสัญชาติ(รูปถ่ายด้านบนพิมพ์แยกตามลำดับ“ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาวในไต้หวัน” และ“ใบติดตามญาติในไต้หวัน” สามารถเข้าร่วมในการทดสอบประเมินผลการศึกษาได้

สำหรับผู้เรียนรู้ด้วยตนเองที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษากรุงไทเป”ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นประจำปี(ทดสอบเดือนตุลาคม)และ การทดสอบประเมินการศึกษาสำหรับผู้เรียนรู้ด้วยตนเองที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษากรุงไทเป (รวมผู้พิการ)(ทดสอบเดือนมีนาคม)ขอบเขตของเนื้อหาที่ใช้เตรียมสอบเริ่มจากปี 2555 เป็นต้นไป

ผู้เข้าสอบสามารถดูได้จากเว็บไซต์โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายฮวาเจียงกรุงไทเป พื้นที่เฉพาะการประเมินศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (https://hcshsch313.blogspot.com/) เพื่อดูแนวทางข้อสอบเก่าและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบประเมินการศึกษาได้

สอบถามเพิ่มเติมเบอร์:1999
(นอกเขตพื้นที่ โทร02- 27208889)ต่อ 6425。ขั้นตอนดำเนินการขอรับรองวุฒิการศึกษาระดับต่ำกว่ามัธยมปลาย รวมถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ :
 1. เขตจีนแผ่นดินใหญ่
  ดำเนินการเทียบวุฒิการศึกษาตาม「กฏระเบียบรับรองและตรวจสอบวุฒิการศึกษาเขตจีนแผ่นดินใหญ่」ของกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ที่พำนักหรือมีภูมิลำเนาในไทเป สามารถนำหลักฐานการศึกษาของจีนแผ่นดินใหญ่ บัตรประจำตัวสาธารณรัฐจีน(หรือทะเบียนบ้าน) ใบรับรองจาก Straits Exchange Foundation และจีนแผ่นดินใหญ่(ต้นฉบับ) ภาพถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบมาขอดำเนินการ

  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อขอเทียบวุฒิการศึกษาของแต่ละระดับ ต่อ 1999 (ต่างอำเภอ 27208889)
  (ก) มัธยมศึกษา:แผนกการศึกษาระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย ต่อ 1210。 เปลี่ยนเบอร์ที่ใช้ต่อเป็น 1210
  (ข) ประถมศึกษา : แผนกการศึกษาระดับประถมศึกษา ต่อ 6373。

   
 2.  เขตประเทศอื่น ๆ (รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า) นำวุฒิการศึกษาต่างประเทศไปขอการรับรองจากกงสุลประจำประเทศนั้นๆ ตามกฏ「ระเบียบการตรวจสอบวุฒิการศึกษา」และ「ระเบียบรับรองและตรวจสอบวุฒิการศึกษาฮ่องกง มาเก๊า」
   
 3. การรับรองวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศhttps://www.boca.gov.tw/lp-43-1-xCat-3.html
  สายด่วนสอบถามเอกสารหลักฐาน:(02)2343-2913、2343-2914

 4.