ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป ยกเลิกการให้ชุดตรวจคัดกรองโควิดATKแก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน (C/2-3)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรควันที่20 แถลงว่า ผ่านการประเมินแนวโน้มการระบาดโรคทั้งในประเทศและต่างประเทศและความสามารถทางการแพทย์ที่มีในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมยกเลิกการให้ชุดตรวจคัดกรองโควิด ATKแก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน หากประชาชนต้องการชุดตรวจคัดกรองโควิดATK สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางต่างๆ(ร้านขายยา,ร้านค้าปลีกหรือร้านค้าที่มีการจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิดATK)


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า เวลานี้มีการแจกชุดตรวจคัดกรองโควิดATKให้แก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันสามารถรับชุดตรวจคัดกรองโควิดATKได้ 1 กล่อง สำหรับผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อจะมีสำนักอนามัยจัดชุดตรวจคัดกรองโควิดATKให้ 1 กล่อง พิจารณาถึงสถานการณ์ของโรคระบาดทั่วโลกและภายในประเทศที่มีการชะลอตัวลง ระหว่างการระวังสังเกตอาการที่ให้ใช้การตรวจคัดกรองปรับเป็นเป้าหมายการระวังสังเกตอาการ(รวมนักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน)เมื่อแสดงอาการให้ใช้ชุดตรวจคัดกรอง

โควิดATK และพักในที่พักระวังสังเกตอาการ สำหรับนักเดินทางที่เดินทางถึงไต้หวันแล้วแสดงอาการสามารถไปสอบถามเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคประจำท่าอากาศยานหรือท่าเรือได้หากจำเป็นให้ตรวจคัดกรองโควิด ส่วนผู้ที่ไม่แสดงอาการให้กลับที่พักระวังสังเกตอาการ7วัน ปัจจุบันชุดตรวจคัดกรองโควิดมีจำหน่ายทั่วไป ประชาชนสามารถซื้อหาสะดวก จากที่ประเมินข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมเป็นต้นไป ยกเลิกการแจกชุดตรวจคัดกรอง

โควิดATKแก่นักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันและผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยืนยัน สำหรับนักเดินทางที่เดินทางเข้าไต้หวันจะนับตามตารางเวลาของเที่ยวบินที่บินถึงไต้หวัน ส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อนับตามวันที่ผู้ติดเชื้อเริ่มการกักตัวเป็นสำคัญ


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าแนวโน้มของโรค COVID-19ภายในไต้หวันจะชะลอตัว แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคจะแพร่กระจายเชื้อไปในชุมชน และปัจจุบันยังเป็นฤดูระบาดของโรคไวรัสทางเดินหายใจขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎระเบียบการป้องกันการแพร่ระบาดที่เกี่ยวข้อง รักษาสุขอนามัยการป้องกันโรคส่วนบุคคล ทำความสะอาดส่วนมืออย่างจริงจัง และรักษามารยาทในการไอซึ่งเป็นมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล ขอเชิญชวนประชาชนให้รีบเข้ามารับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองและชุมชน ปกป้องตนเองและปกป้องคนอื่น