ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศวันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินปี2024 (12-4)

วันปิดทำการของสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ว่านฮวาและสมาคมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซื่อหลินปี2024


เดือนมกราคม:1/1、1/8、1/12、1/13、1/14、1/15、1/22、1/29


เดือนกุมภาพันธ์:2/5、2/8、2/9、2/10、2/11、2/12、2/13、2/14、2/19、2/26、2/28


เดือนมีนาคม:3/4、3/11、3/18、3/25


เดือนเมษายน:4/1、4/4、4/5、4/6、4/7、4/8、4/15、4/22、4/29


เดือนพฤษภาคม:5/6、5/13、5/20、5/27


เดือนมิถุนายน:6/3、6/8、6/9、6/10、6/17、6/24


เดือนกรกฎาคม:7/1、7/8、7/15、7/22、7/29


เดือนสิงหาคม:8/5、8/12、8/19、8/26


เดือนกันยายน:9/2、9/9、9/14、9/15、9/16、9/17、9/23、9/30


เดือนตุลาคม:10/7、10/10、1014、10/21、10/28


เดือนพฤศจิกายน:11/4、11/11、11/18、11/25


เดือนธันวาคม:12/2、12/9、12/16、12/23、12/30วันที่ออก

2023-12-18