ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ห้องเวิร์กชอปความสัมพันธ์ใกล้ชิด...การนวดช่วยให้ใกล้ชิด (6-11)

วันที่ 27 กรกฎาคม(วันเสาร์) ใช้การสัมผัสทางร่างกายด้วยเทคนิคการนวดช่วยให้ผ่อนคลายสบายตัว เพิ่มความสัมพันธ์ใกล้ชิดซึ่งกัน

รับสมัครทาง: https://family.gov.taipei/วันที่ออก

2024-07-02