ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ตารางกิจกรรมช่วงฤดูร้อนฟรีสำหรับผู้ปกครองและบุตรของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรุงไทเปปี2024(6-8)

แบ่งตามเนื้อหากิจกรรม9ประเภท(การแสดงทางศิลปะ  สัมผัสประสบการณ์งานประดิษฐ์ด้วยมือ ภาพยนตร์หนังสือนิทานภาพ ห้องเวิร์กชอป กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ การแข่งขันสนุกสนาน การบรรยายและกิจกรรมรวม) ยินดีต้อนรับเพื่อนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ออก

2024-07-02