ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานบริการจัดหาจ้างงานไทเป...เสริมความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (6-6)

วันที่16กรกฎาคม(วันอังคาร)เวลา9:00-12:30น. จัดชั้นเรียนอบรมการจัดหาจ้างงานสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่ชั้น6 เลขที่101 หม่งเจี่ยต้าเต้า เขตว่านฮวา กรุงไทเป สอบถามรายละเอียดที่เบอร์23085231 กด703 จางเสี่ยวเจี่ย กด712   หยางเสี่ยวเจี่ย

วันที่ออก

2024-06-28