ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ประกาศวันปิดทำการของ Shilin และ Wanhua New Immigrant Halls ในปี 2023 (12-5)

Shilin และ Wanhua New Immigrant Hall จะปิดในปี 2023:


มกราคม: 1/1, 1/2, 1/9, 1/16, 1/20, 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27 , 1/28, 1/29, 1/30

กุมภาพันธ์: 2/6, 2/13, 2/20, 2/25, 26/2, 27/2, 28/02

มีนาคม: 3/6, 3/13, 3/20, 3/27

เมษายน: 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/10, 4/17, 4/24

พฤษภาคม: 5/1, 5/8, 5/15, 5/22, 5/29

มิถุนายน: 6/5, 6/12, 6/19, 6/22, 6/23, 6/24, 6/25, 6/26

กรกฎาคม: 7/3, 7/10, 7/17, 7/24, 7/31

สิงหาคม: 8/7, 8/14, 8/21, 8/28

กันยายน: 9/4, 9/11, 9/18, 9/25, 9/29, 9/30

ตุลาคม: 10/1, 10/2, 10/7, 10/8, 10/9, 10/10, 10/16, 10/23, 10/30

พฤศจิกายน: 11/6, 11/13, 11/20, 11/27

ธันวาคม: 12/4, 12/11, 12/18, 12/12/25, 12/30, 12/31

วันที่ออก

2023-01-02