ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซงซาน...ชั้นเรียนสัมผัสประสบการณ์พายเรือแคนูสำหรับผู้ปกครองและบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ปี2024 (6-7)

วันเวลา:7/5 และ7/12 ช่วงบ่ายเวลา13:30-16:30น. 

สถานที่:ศูนย์ออกกำลังกายซงซานกรุงไทเป


วันที่ออก

2024-06-28