ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคประกาศผ่อนปรนมาตรการสวมหน้ากากอนามัยภายในอาคาร หากสถานการณ์ของโรคคงที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการวันที่ 20 กุมภาพันธ์(C/2-2)

ศูนย์บัญชาการควบคุมโรควันที่9 แถลงว่า ผ่านการพิจารณาถึงสถานการณ์โรคระบาดในประเทศที่มีแนวโน้มคงที่ ความสามารถด้านการแพทย์พอเพียง ผ่านการประชุมสื่อสารกับแต่ละกระทรวงแล้ว หลังการประเมินหากโรคระบาดยังคงที่สามารถควบคุมได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ เริ่มผ่อนปรนมาตรการการสวมหน้ากากอนามัยในอาคาร คำอธิบายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้:


1.สำหรับพื้นที่ในอาคารต่อไปนี้ที่กำหนดต้องทำตามข้อระเบียบการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึง:


(1)สถานที่ดูแลรักษาทางการแพทย์ :สถานที่ด้านการแพทย์ หน่วยธุรกรรมทางการแพทย์  หน่วยบริการสวัสดิการผู้สูงอายุ 

หน่วยบริการอนุบาลระยะยาว หน่วยบริการเด็กเล็กและเยาวชน หน่วยบริการเพื่อผู้พิการ(ตามเอกสารแนบ)


(2)รถขนส่งสาธารณะและพาหนะขนส่งเฉพาะ :ห้องโดยสารรถ ห้องเรือ ห้องเครื่องบินและสถานีต่างๆ(ตามเอกสารแนบ)

ยกเว้นสถานการณ์นอกเหนือจากที่กำหนดข้างต้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัย: รับประทานอาหาร,ถ่ายภาพ,การตรวจร่างกายที่ไม่เหมาะสมสวมหน้ากากอนามัยหรือไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย,การรักษาพยาบาล หรือการทำกิจกรรม


2.สถานการณ์พิเศษด้านล่างต่อไปนี้แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัย:


(1) มีอาการไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจ


(2) ผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ


(3) สถานที่มีผู้คนแออัดไม่สามารถเว้นระยะห่างหรือสถานที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก


(4)เมื่อต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ(โดยเฉพาะบุคคลที่ยังไม่รับการฉีดวัคซีนครบเข็ม)


3.สำหรับสถานที่ในอาคาร พื้นที่ในตัวอาคารที่เหลือนั้นการสวมหน้ากากอนามัยขอให้ประชาชนตัดสินใจเอง


4.มาตรการผ่อนคลายข้างต้นเป็นข้อบังคับทั่วไป รายละเอียดระเบียบที่เกี่ยวข้องหน่วยงานหลักจะจัดการเพิ่มเติม


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคชี้แจงว่า เกี่ยวกับสถานศึกษาแต่ละระดับ โรงเรียนอนุบาล ศูนย์เรียนหลักสูตร โรงเรียนกวดวิชา ศูนย์รับ

เลี้ยงเด็กเล็ก เป็นต้น จะมีกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขร่วมวางแผน หลังเปิดภาคเรียนให้เพิ่มมาตรการป้องกันโรคที่เกี่ยวข้อง หากสถานการณ์ของโรคมีความคงที่ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคมจะทำตามข้อบังคับทั่วไปของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค ดำเนินการผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในอาคารสถานศึกษาและศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็ก


ศูนย์บัญชาการควบคุมโรคย้ำเตือน ขอให้ประชาชนทั่วไปหมั่นล้างมือด้วยสบู่อย่างต่อเนื่อง รักษามารยาทในการไอซึ่งเป็นสุขอนามัยที่ดีส่วนบุคคล ปกป้องตนเองและปกป้องคนอื่น ร่วมกันคุ้มครองชุมชนในประเทศให้ปลอดภัย พร้อมทั้งขอให้ประชาชนที่ยังไม่เข้ารับการฉีดวัคซีนCOVID-19ครบเข็ม ให้รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเร็วเพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและญาติมิตร