ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

สำนักงานเขตซงซาน...ชั้นเรียนการอบอาหารสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-15)

เวลาเรียน: 4/18~6/20 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา13:30~16:30 น.

สถานที่เรียน:โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซื่อลี่ยวู่ต๋ากรุงไทเป(เลขที่12ถนนหนิงอัน เขตซงซาน กรุงไทเป)

ลงทะเบียนสมัครทาง: https://iwnet.civil.taipei/NewImmigrants/Home/Register/298


วันที่ออก

2024-03-29