ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ท่องเที่ยวกับโลกใหม่...กลุ่มเกมกระดานผู้ปกครองและบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ (3-13)

เวลาเรียน: 4/27(วันเสาร์) ~7/6(วันเสาร์) ทุกวันเสาร์ เวลา14:30~17:00น.

สถานที่เรียน: เลขที่ 21 ชั้น 7  ช่วง 1 ถนนตี่หว้า  เขตต้าถง


วันที่ออก

2024-03-29