ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

ภาคองค์กรเอกชนยื่นเรื่องขอใช้สถานที่ของทางราชการสถานศึกษาที่ตั้งแคมป์ต่างๆเพื่อทำกิจกรรมลดค่าธรรมเนียม50% (C/9-13)

1. ระยะเวลาทำการ:110.10.08~110.12.31
2. หัวข้อทำการ:
(1) หอแสดงศิลปะและวัฒนธรรม
(2) ศูนย์กิจกรรมประชาชน หอกงหมินฮุ่ยกวั่น ห้องโถง
(3) สวนสาธารณะ สนามเถียนจิ้งและพื้นที่โรงเรียนอื่นๆ