ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

“บะจ่างต่างรส...ไทยหวานไต้หวันเค็ม”กิจกรรมสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมอาเซียน(5-8)

วันทำกิจกรรม :วันที่1มิถุนายน(วันเสาร์)ช่วงเช้าเวลา09:30น.-12:30น.

สถานที่ทำกิจกรรม:ศูนย์สนับสนุนพลังสตรีต้าถงซื่อหลินกรุงไทเป 


วันที่ออก

2024-05-16