ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ข้อมูลติดต่อ:เหลียงเฉวียนเหวย0980-732-901 จ้าวเออร์จวน0910-475-342
เหลียงเฉวียนเหวยมีผลงานวาดภาพระบายสีน้ำมันบนกำแพงตึกทั้งสี่ด้าน กลายเป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนกันทางด้านศิลปะและเป็นสถานที่ชื่นชอบของเพื่อนผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่และคนในพื้นที่  ห้องเรียนศิลปะได้ผสานการทำสมาธิและการวาดภาพสีน้ำมันเข้าด้วยกัน ให้เพื่อนที่วาดภาพไม่เป็นได้สัมผัสประสบการณ์การวาดภาพที่ผ่อนคลายมีความสุข

ภาพถ่ายภายนอก

ภาพถ่ายภายนอกจากอีกด้านหนึ่ง

ภาพวาดภาพถ่ายของผู้เรียน

รวมผลงานของผู้เรียน