ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ตงฟังเซวี่ยนอู่อู๋เต่าถวน
จัดตั้งปี:2010
ข้อมูลติดต่อ:หวางจิ๋น 0918-775-465
e-mail: huangjinjin1987@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/892937087397718/about/

ภาพถ่ายแสดงรำกวนอิมพันมือ

ภาพถ่ายหมู่ในงานแสดงวันปีใหม่


“ตงฟังเซวี่ยนอู่อู๋เต่าถวน”ทำการแสดงในไต้หวันมานับพันเวที  แสดงเต้นรำประกอบด้วยการเต้นรำแบบจีน,การเต้นแบบตุนหวง,การเต้นแบบพื้นเมือง,การเต้นแบบโมเดิร์น,การเต้นที่นิยม,การเต้นแบบต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวเต้นรำหลากหลาย ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือการร่ายรำ“กวนอิมพันมือ”และ“เต้นรำนกยูง”
สมาชิกหลักของกลุ่มเป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ คุณหวางจิ๋นรับหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่ม ฝึกซ้อมการเต้นรำมาตั้งแต่ยังเล็ก เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวจึงหยุดการเรียน ละทิ้งมหาวิทยาลัยศิลปะไปมณฑลกวางตุ้งทำงานกับคณะเต้นรำมืออาชีพหารายได้จุนเจือครอบครัว หลัง
คุณหวางจิ๋นแต่งงานมาไต้หวัน ทำงานสอนการเต้นรำในโรงเรียนอนุบาล ยิ่งกว่านั้นได้จัดตั้งกลุ่มเต้นรำขึ้น  ฝึกซ้อมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ให้กลายมาเป็นนักเต้นรำมืออาชีพ
กลุ่มเต้นรำได้จดทะเบียนอย่างเป็นทางการในฐานะกลุ่มแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักงานวัฒนธรรมกรุงไทเป มาตรฐานอยู่ในระดับมืออาชีพทีเดียว


ภาพถ่ายงานแสดงวันไหว้พระจันทร์

ภาพถ่ายงานแสดงเต้นรำ