ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
 ฉือซั่งเหมยลี่อี้ซู่ถวน
จัดตั้งปี: 2017/10
ข้อมูลติดต่อ:จางฉี่เหวิน 0912056303
e-mail:w23376098@yahoo.com.tw
FB: ฉือซั่งเหมยลี่อี้ซู่ถวน

กิจกรรมเทศกาลวันแม่

ถ่ายรูปกับหน่วยชี้แนะสมาชิกกลุ่มแต่เดิมดูแลเด็กๆที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญา ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลถึงรู้จักกัน ต่อมาแม่บ้านกลุ่มที่รักในการเต้นรำกลุ่มนี้ได้นัดมาฝึกซ้อมเต้นรำและออกกำลังกายร่วมกัน  จึงจัดตั้งเป็นกลุ่มเต้นรำขึ้น
การแสดงเต้นรำของกลุ่มมีหลากหลาย รวมถึงการเต้นรำพื้นเมือง,เต้นระบำหน้าท้อง,เต้นรำแบบสไตล์ต่างประเทศ,เต้นรำแบบพื้นเมืองเอเซียแปซิฟิก,เต้นรำแบบละติน,การเต้นแบบMV ฯลฯ ได้ทำการแสดงมาแล้วอย่างมากมาย เพียงแต่มีโอกาสได้ไปแสดง พวกเขาจะรักษาโอกาสไว้ พยายามทำการแสดง เพื่อได้มอบความสุขให้กับผู้ชม


งานวัฒนธรรมอาหารอร่อย