ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
 ไท้โย่วอิงเย่อู๋เต่าเซ่อ
จัดตั้งปี :2014.10
ข้อมูลติดต่อ: เฉินชิวหลิว 0909508268
E-mail:ao2007yeu@yahoo.com.tw
FB:VIT ไท้โย่วอิงเย่อูเต่าเซ่อ

ค้นหานิทรรศการผลงานประทับใจ

เทศกาลศิลปะดั้งเดิมหยาไท่


“ไท้โย่วอิงเย่อู๋เต่าเซ่อ” 10 ตุลาคม 2015 ได้ไปแสดง ณ ที่ว่าการฯ และวันนี้ได้ประกาศจัดตั้งกลุ่มเต้นรำ “ไท้โย่วอิงเย่”คำพ้องเสียงภาษาจีนความหมายคือ “ไท้โย่วอิ่งเย่กั่น”สมาชิกของกลุ่มประกอบด้วยเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ซึ่งมาจากแต่ละเชื้อชาติ
สมาชิกผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ของกลุ่ม10 กว่าคนมาจากประเทศที่แตกต่างกัน ต้องมาเรียนรู้การเต้นรำแบบดั้งเดิมของแต่ละประเทศ ส่วนใหญ่ปัจจุบันที่ซ้อมเต้นรำกันจะเป็นการเต้นรำของไทยและเวียดนาม เพราะรักการเต้นรำ สมาชิกรู้จักกันในไต้หวัน ระหว่างการเต้นรำช่วยเหลือเรียนรู้ซึ่งกัน ทั้งได้ทำความรู้จักวัฒนธรรมของกันและกัน
เพื่อผลลัพธ์การแสดงที่น่าตื่นเต้น สมาชิกต้องจัดเตรียมเสื้อผ้าเครื่องประดับหลายๆชุด แต่ว่าเสื้อผ้าเครื่องประดับเหล่านี้หาซื้อในไต้หวันมีราคาแพงมาก นอกจากจะทำขึ้นเองแล้ว หากมีสมาชิกในกลุ่มกลับประเทศ ยังต้องช่วยซื้อชุดเต้นรำชุดใหม่ให้กับสมาชิกคนอื่นๆด้วย
 
เทศกาลวัฒนธรรมผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่

ผลักดันนโยบายไป่ผี่ซูให้สตรีมีส่วนร่วมในกีฬา