ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
ข้อมูลติดต่อ:สำนักงานเขตซิ่นอี้ไต้อันฉี2723-9777กด806

ชมรมศิลปะเริ่มต้นโดยหลิวเหว่ยฮัวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ชี้แนะให้พี่น้องสาวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่เรียนรู้ฟรีเทคนิคสเก็ตภาพและการวาดภาพสีน้ำ

ภาพวาดจากผู้เรียนชมรมศิลปะ