ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
เบอร์ติดต่อ: หยางฟังฟัง 0958-185-302

“กลุ่มเต้นรำเทียนฉือชิ่งฝู่หรือนางฟ้าสุขสันต์”เป็นกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาจากพี่น้องสาวผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่ สมาชิกของกลุ่มมาจากหูหนาน ฝูเจี้ยน กวางสี และเสฉวน

หัวหน้ากลุ่มหยางฟังฟังสอนการเรียนเต้นรำฟรีให้กับสมาชิก จัดให้มีเวทีการแสดงสุขสันต์ให้กับ
ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ โดยมีการแสดงเต้นรำพื้นเมืองเป็นหลัก หวังว่าทุกคนจะได้รู้จักกับการเต้นรำพื้นเมืองแบบดั้งเดิม

ภาพถ่ายพร้อมชุดแสดงร่วมกัน
ที่จัดแสดงในการประชุมสมาชิกครั้งใหญ่

ภาพถ่ายร่วมกันรับรางวัลยอดเยี่ยม