ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลในกรุงไทเปตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม เป็นต้นไป งดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว (C/1-3)

เพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิดที่เพิ่มขึ้นในประเทศ ลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในโรงพยาบาล ที่ทำการกรุงไทเปวันที่ 7 มกราคมประกาศปรับมาตรการควบคุมการเข้าออกในโรงพยาบาล สถานพยาบาลที่อยู่ในกรุงไทเปตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม เป็นต้นไป นอกจากกรณียกเว้น ให้งดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว 

 1. สถานพยาบาลที่อยู่ในกรุงไทเปตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2022 เป็นต้นไป นอกจากกรณียกเว้น งดเยี่ยมผู้ป่วยและงดเข้าเยี่ยม

2.โรงพยาบาลอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ตามกรณียกเว้นด้านล่าง:
(1) ผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด การรักษาที่ต้องใช้เครื่องมือเข้าสู่ร่างกาย และอื่นๆ ที่ต้องมีญาติเป็นเพื่อนหรือตามกฎหมายต้องมีญาติลงชื่อในเอกสารหรือหนังสือยินยอม
(2) แผนกฉุกเฉิน ที่เป็นแผนกพิเศษ ตามที่ผู้ป่วยอธิบายถึงอาการเจ็บป่วยที่มีความจำเป็น
(3) กรณีอื่นๆเนื่องจากผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือการรักษาพยาบาลที่จำเป็น ผ่านการประเมินต้องเยี่ยมผู้ป่วยและ
ผ่านการยินยอมจากสถาบันทางการแพทย์
  
สำนักอนามัยเตือนหากไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงการเยี่ยมผู้ป่วย แนะนำใช้วิธีผ่านทางวิดีโอคอลหรือทางโทรศัพท์แทนการเข้าเยี่ยม หากมีความจำเป็นต้องเข้าเยี่ยมผู้ป่วย ควรให้ความร่วมมือบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการควบคุมของโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง และมีใบรับรองการทดสอบคัดกรองโรคแบบรวดเร็วหรือการทดสอบPCRภายใน3วัน และประชาชนที่เข้าไปในสถาบันการแพทย์ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ปฎิบัติตามสุขอนามัยทางเดินหายใจและมารยาทการไอ ล้างมือให้สะอาด