ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

แนวทางการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในสถานศึกษากรุงไทเป(C/9-1)

一、 หนึ่ง    การวางแผนแนวทางหลักสูตรต่างๆ
1. ชั้นเรียนเรียนดนตรี:
(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(2) ชั้นเรียนเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ลมเป่างดเรียนชั่วคราว การซ้อมปฏิบัติให้กลับไปซ้อมทำที่บ้าน
(3)เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย ประเภทตีให้เกิดเสียงหรือเปียโนไม่ส่งผลกระทบ
2. ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์
(1) เครื่องมือที่ใช้ทางเคมี อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน ก่อนใช้ให้ทำการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม
(2) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ก่อนและหลังปฏิบัติควรล้างมือให้สะอาด
(3)งดวิธีทดลองที่ต้องสูดดมหรือสูดหายใจเข้าเป็นการชั่วคราว
3. ชั้นเรียนกีฬา
(1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
(2) ห้ามเรียนรู้ที่ใช้การข้ามชั้นเรียนหรือข้ามโรงเรียน รักษาเว้นระยะห่างทางสังคม(ในอาคาร1เมตร นอกอาคาร1.5เมตร)
(3)ตามกิจกรรมเคลื่อนไหวรายบุคคล อุปกรณ์การเรียนการสอน1ต่อ1เป็นหลัก
(4)ตั้งแต่1กันยายน เป็นต้นไป เปิดชั้นเรียนบาสเก็ตบอล แฮนด์บอลและวอลเลย์บอลฝึกแบบซ้อมเดี่ยว ชั้นเรียนว่ายน้ำงดชั่วคราว
4. ชั้นเรียนคหกรรมศาสตร์
(1) ปรับชั้นเรียนทำอาหารให้มีน้อยที่สุด
(2) จัดให้มีสถานที่ทำงานและสถานที่ประกอบอาหาร
(3) ทำความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณเคาน์เตอร์ทำครัว ตู้เย็น มือจับตู้ และอื่นๆ
(4) ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องปรุงและอุปกรณ์ปรุงอาหารควรเก็บหรือปิดคลุมไว้อย่างเหมาะสม
(5)หลีกเลี่ยงการแบ่งอาหารจากอุปกรณ์ใส่อาหารเดียวกันหรือทานอาหารร่วมกัน
二、 สอง   หมวดการศึกษาพิเศษ 
1. แนวทางปฏิบัติสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอน(วิธีปฏิบัติต่อนักเรียนตามรายกรณีต่างกัน)
(1) นักเรียนที่ต้องใช้การรักษาเข้าสู่ร่างกาย:เวลาเรียนที่ต้องเข้าใกล้ต้องเพิ่มการสวมใส่หน้ากากโปร่งใสและถุงมือ
(2)นักเรียนที่ไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัย:ผ่านวิธีการลดความวิตกอย่างมีระบบที่จะชี้นำนักเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป สร้างนิสัยในการสวมหน้ากากอนามัยอย่างช้าๆ การปรับสายหรือคล้องสายหน้ากากอนามัย หรือใช้ตะขอปรับเพื่อลดอาการเจ็บหู
2.ชี้นำการเรียนการสอนทางออนไลน์(ตามความแตกต่างเพื่อจัดเตรียมหลักสูตร)
(1) กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา:จัดเตรียมไฟล์เรียนอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ล่วงหน้า อ่านด้วยอักษรเบลล์หรือใช้อุปกรณ์การอ่าน ฟังเนื้อหาในตำราเรียนหรือซูมให้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ขยายใหญ่
(2)กลยุทธ์การสอนออนไลน์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน:ควรเปิดหน้าจอให้เห็นรูปปากชัดเจนและพูดตามปรกติ สอดคล้องกับตัวอักษรหรือแสดงวัสดุการเรียนการสอน วิดีโอควรมีคำบรรยาย
三、 สาม  หมวดการศึกษาก่อนวัยเรียน
ให้เด็กเล็กแปรงฟันหลังอาหาร:เพื่อคุ้มครองสุขภาพเด็กเล็กและลดอาการฟันผุที่จะเกิดขึ้น ตั้งแต่เล็กควรสร้างนิสัยการแปรงฟัน ภายใต้การป้องกันโรคระบาดและสุขศึกษาให้ทำกิจกรรมรักษาความสะอาดฟัน
*พิจารณาจัดตั้งอ่างล้างมือในโรงเรียน ใช้วิธีดำเนินการสลับหมุนเวียนและรักษาเว้นระยะห่างทางสังคม
*หากหัวข้อข้างต้นดำเนินการยากลำบาก แนะนำให้ใช้เวลาเปิดทำการของโรงเรียนที่ผู้ปกครองยินยอมแล้ว ในชั้นเรียนให้รายกรณีใช้น้ำสะอาดล้างบ้วนปากลดโอกาสติดเชื้อซึ่งกันจากละอองฝอยน้ำลาย และขอให้ผู้ปกครองร่วมมือหลังกลับบ้านทานอาหารเย็นให้แปรงฟันครบทุกขั้นตอนเพื่อลดจากการเกิดฟันผุ
四、 สี่ หมวดประถมศึกษา
1. กิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างภาคการศึกษา:
(1) การดูแลหลังเลิกเรียน กลุ่มชมรมตามหลักการยังคงเปิดต่อ
(2) ก่อนสิ้นเดือน10ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บุคลากรในโรงเรียนเข้าชั้นเรียนชั่วคราว
(3)หมุนเวียนเข้าในโรงเรียนและเลิกโรงเรียน หลีกเลี่ยงผู้ปกครองมารับส่งที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่ม
2. นักเรียนใหม่ชั้นป.1ให้มีการปฏิบัติป้องกันโรคระบาดอย่างหลากหลาย
(1) วันเปิดเรียนไม่เปิดให้ผู้ปกครองเป็นเพื่อนเข้าไปในโรงเรียน
(2) นักเรียนใหม่และนักเรียนเก่าหมุนเวียนแยกกันเข้าในโรงเรียน
(3) วันนั้นจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำ(ฉีดวัคซีนแล้วเป็นหลัก)คอยชี้นำนักเรียนใหม่
(4)ถ่ายบรรยากาศในโรงเรียน  วิดีโอการเข้าเรียนใหม่ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จัก จัดประชุมพูดคุยผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทาง
ออนไลน์
五,ห้า หมวดมัธยมต้นและมัธยมปลาย
1. สำหรับการแนะแนวหลังเลิกเรียน กลุ่มชมรม การฝึกฝนทางเทคนิคตามหลักการยังคงให้เปิดต่อ
2. ก่อน30 กันยายน 2021 งดแผนจัดกิจกรรมนอกโรงเรียนชั่วคราวซึ่งจะปรับตามสถานการณ์ของโรคระบาดต่อไป
3. การรวมกลุ่มขนาดใหญ่จะใช้การจัดการทางออนไลน์เป็นหลัก
4. การขอ“ลาหยุดจากโรคระบาด”เป็นเวลา2 สัปดาห์และไม่รวมอยู่ในบันทึกการทำงาน   
六、 หก แนวทางป้องกันโรคระบาดสำหรับการทานอาหารในโรงเรียน
1. อาหารกลางวันโภชนาการสำหรับเด็ก
(1) มีเจ้าหน้าที่รับหน้าที่เฉพาะ ก่อนบริการควรล้างมือให้สะอาด
(2) สวมผ้ากันเปื้อน หมวก หน้ากากอนามัยและถุงมือให้ถูกสุขลักษณะ
(3) ขณะตักแบ่งอาหารอย่าพูดคุย ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง
(4)บนเคาน์เตอร์จัดอาหารต้องสะอาดใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคเป็นประจำ
2. ส่วนบริการอาหารร้อน
(1) เจ้าหน้าที่ที่ตักอาหารและแคชเชียร์ให้แยกงานกัน หลีกเลี่ยงจากมือที่สัมผัสเงินหรือเหรียญแล้วมาสัมผัสกับอุปกรณ์ทานอาหาร
(2) ให้ล้างมือสะอาดก่อนรับจานอาหารและขณะรับจานอาหารอย่าพูดคุยกัน
(3)ทานอาหารตามบุคคลและนั่งโดยมีฉากกั้นหรือรักษาเว้นระยะห่างทางสังคม และไม่รวมโต๊ะทานอาหาร