ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก
การเริ่มต้นธุรกิจให้ระวังรายละเอียดปลีกย่อยที่มีมากมาย ต้องมีการประเมินผลเพิ่มมากขึ้น
E1 https://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/Index/List.aspx?uid=16&pid=10
 
E2 ระบบตรวจสอบพระราชบัญญัติการป้องกันอัคคีภัย
ไม่ว่าใบอนุญาตของอาคารที่ใช้เป็นใบอนุญาตใดก็ตาม ต้องเก็บส่วนของอุปกรณ์ดับเพลิง
ป้องกันอัคคีภัยและการวางแผนในส่วนพื้นที่นี้ไว้
http://law.nfa.gov.tw/GNFA/flaw/FLAWDAT02.aspx?lsid=fl005059
โทร(02)27297668
ที่อยู่:สำนักบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย เลขที่1 ถนนซงเหริน เขตซิ่นอี้ กรุงไทเป

C3 คำแถลงเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจด้านสุขภาพของเมืองไทเป
http://www.laws.taipei.gov.tw/lawsystem/wfLaw_ArticleContent.aspx?LawID=P11F1001-20130730&RealID=11-06-1001
 
E4 กรมพัฒนากำลังแรงงาน
https://www.wda.gov.tw/Default.aspx
โทร(02)8995-6000  แฟกซ์ (02)8995-6245
วันเวลา:วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-12:30 น.,13:30-17:30น.

E5 กรมสรรพากรที่ว่าการกรุงไทเป “ภาษีธุรกิจ”
https://www.ntbt.gov.tw/etwmain/front/ETW118W/CON/1772/7500733416205606407
โทร︰(ด้านภาษี) 0800-000-321 (ดำเนินการออนไลน์) 0800-080-369
โทร (02)2311-3711  แฟกซ์:(02)2389-1052
วันเวลา: วันจันทร์-ศุกร์// เวลา 08:30~12:30น.,13:30~17:30  น.
ที่อยู่ :เลขที่ 2ช่วง 1ถนนจงฮวา เขตว่านฮวา กรุงไทเป

E6“การยื่นคำร้องภาษีธุรกิจออนไลน์”
https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/front/ETW109W?taxCd=40

7.หน่วยงานสำนักงานสรรพากรกรุงไทเป 
เขตว่านฮวา
(02)2311-3711 (02)2389-1052 (02)2311-4311

สำนักงานฯสาขาซิ่นอี้
ชั้น4 เลขที่15ช่วง 5ถนนซิ่นอี้
(02)2720-1599 (02)2723-2240 (02)2720-1599#298

สำนักงานฯสาขาจงเจิ้ง
เลขที่ 2 ถนนเฉาโจว
(02)2396-5062 (02)2394-9765 (02)2396-5062#0

สำนักงานฯสาขาซงซาน
ชั้น 3.4 เลขที่ 131 ช่วง 3ถนนหนานจิ่งตง
(02)2718-3606 (02)2545-9217 (02)2718-3606#254

สำนักงานฯสาขาต้าอัน
ชั้น4.6.7 เลขที่ 86 ช่วง 2ถนนชินเซิงหนาน
(02)2358-7979 (02)2358-4458 (02)2358-7979 #298

สำนักงาน
เป่ยโถ่ว
ชั้น3จื่อ3 เลขที่ 30ถนนชินซื่อ
(02)2895-1515 (02)2894-9394 (02)2895-1515#199

สำนักงานต้าถง
ชั้น3จื่อ4 เลขที่ 57ถนนชางจี
(02)2585-3833 (02)2591-9324 (02)2585-3833#256

สำนักงานจงเป่ย
ชั้น1-5 เลขที่ 219ถนนซงเจียง
(02)2502-4181 (02)2509-7112 (02)2502-4181#5131

สำนักงานว่านฮวา
ชั้น3.4.5.7 เลขที่ 52ถนนกุ้ยหลิน
(02)2304-2270 (02)2336-7240 (02)2304-2270#0

สำนักงานหนานกั่ง
ชั้น 5 เลขที่ 360 ช่วง 1ถนนหนานกั่ง
(02)2783-3151 (02)2785-0952 (02)2783-3151#216

สำนักงาน
เหิวนซาน
ชั้น 5.6 เลขที่ 220 ช่วง 3ถนนมู่จ้า
(02)2234-3833 (02)8661-6493 (02)2234-3833#270

สำนักงาน
จงหนาน
ชั้น1-5 เลขที่ 219
ถนนซงเจียง
(02)2506-3050 (02)2506-3303 (02)2506-3050#3280

สำนักงาน
ซื่อหลิน  
ชั้น1.3 เลขที่ 43  ถนนเหมยหลุน(จัดการดูแลบริการ,ภาษีทั่วไป)
(02)2831-5171 (02)2831-7450 (02)2835-6764

ชั้น 3 เลขที่ 546  ถนนเหวินหลิน(ภาษีธุรกิจ,ภาษีเงินได้นิติบุคคล)
(02)2834-4137

สำนักงาน
เน่ยหู
ชั้น2.4.5.6  เลขที่ 114 ช่วง 6 ถนนหมินเฉวียนตง
(02)2792-8671 (02)2792-8739 (02)2792-8671#598