尚未定義

ดูแลสุขภาพในเด็กเล็ก

1.Q:เวลาให้เงินช่วยเหลือและหัวข้อบริการดูแลป้องกันสุขภาพ สำหรับเด็กอายุ 0-7 ปี
A:
◎การบริการจะแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่:
*การตรวจสอบทางกายภาพ: สอบถามรายละเอียดด้านประวัติส่วนตัวและครอบครัว   การได้ยิน   ทางสายตา  ตรวจสอบในช่องปาก  
และการประเมินผลการเจริญเติบโต เป็นต้น
*

คำแนะนำการศึกษาสุขภาพ:  การเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่  การตรวจร่างกายทารกแรกเกิด  การให้อาหารเสริม

การพัฒนาการในเด็กเล็ก  สุขภาพในช่องปากและสายตา  การป้องกันการบาดเจ็บ เป็นต้น
◎การให้เงินช่วยเหลือมีจำนวน  7 ครั้งได้แก่ : ตั้งแต่แรกเกิด 0-2 เดือน, วัยแรกเกิด 2-4 เดือน  , วัย 4-10 เดือน, วัย 10-18 เดือน  ,
วัย 1.5-2 ปี,  วัย2-3 ปีและ วัย 3-7 ปี
2.Q:บริการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กได้ที่ใด?
A:
สถาบันการแพทย์ที่ทำสัญญาดูแลป้องกันสุขภาพเด็ก (รวม309แห่ง), สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ตามหัวข้อนี้สำนักงานประกันสุขภาพ
แห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (http://www.nhi.gov.tw/) / ประชาชนทั่วไป / บริการดูแลสุขภาพ/หน่วยงานสถาบันการแพทย์ที่ทำสัญญาไว้กับประกันสุขภาพ

3.Q:เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้เมื่อได้รับวัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็ก?
A:
หนังสือคู่มือและการดูแลสุขภาพและICบัตรปเะกันสังคม ผู้ปกครองจะจ่ายเงินค่าลงทะเบียน
 

4.Q:หนังสือคู่มือและการดูแลสุขภาพเด็กสามารถช่วยคุณได้อย่างไร
A:
◎ตรวจสอบดูแลสุขภาพในเด็กเล็กและเข้ารับการฉีดวัคซีนให้เป็นประจำ ขณะนี้รัฐบาลมีโปรแกรมปกติให้ตรวจสุขภาพและหัวข้อการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์อายุสำหรับเด็กเล็กฟรี
เช่น ตารางเวลาให้เงินช่วยเหลือในการตรวจสุขภาพของเด็กเล็ก  ตารางบันทึก  ตารางการฉีดวัคซีน และตารางบันทึกการฉีดวัคซีนที่แสดงอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพของเด็ก
◎ตัวชี้วัดการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ( รายการบันทึกของผู้ปกครองและบันทึกการตรวจสุขภาพที่อยู่ในสมุดบันทึก) เกี่ยวกับ “รายการบันทึกของผู้ปกครอง” ให้บันทึกโดยผู้ปกครอง ตรวจสอบสถานะสุขภาพของเด็กได้ด้วยตนเอง  ทั้งบันทึกปัญหาไว้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการปรึกษาสอบถามแพทย์.  ในส่วนที่เกี่ยวกับ“รายการบันทึกการตรวจสุขภาพ”เป็นการบันทึกถึงสภาพสุขภาพของเด็กและคำแนะนำที่แพทย์ให้ไว้  
◎แผนภูมิการเจริญเติบโตของเด็ก ตามแผนภูมิของเด็กแรกเกิดนั้น (คู่มือสุขภาพเด็ก หน้า72  ตามจำนวนหน้าของคู่มือที่ออกในแต่ละปีเป็นหลัก) มาตัดสิน  ตามเพศของเด็ก/ ครบอายุ หรือเดือน   คาวมยาว สูง และน้ำหนักและรอบศีรษะ โดยทั่วไปการเจริญเติบโตของเด็กตรงกับ 97เปอร์เซ็นต์ ของ300 ระหว่างสองเส้นโค้งเป็นช่วงปกติ
◎แนวทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็ก- ให้นมบุตร, ปริมาณสารอาหาวัยเด็ก แหล่งข้อมูลสำหรับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและเงินชดเชย

5.Q:จะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กพัฒนาช้ากว่าปกติหรือไม่?
A:
(1) บันทึกความสูง น้ำหนัก ความยาวรอบหัวศรีษะของเด็ก สามารถตรวจดูได้กับตารางที่กรมประกันสุขภาพจัดพิมพ์คู่มือเด็กได้ให้ไว้กับเด็กทุกคน(หรือดาวโหลดได้บนเว็บไซต์ของกรมประกันสุขภาพ) มาเปรียบเทียบดู
(2) ดูความประพฤติของเด็กในประจำวัน ผู้ปกครองและครูที่อนุบาลช่วยกันดู จะพบได้ว่าเด็กกับเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันมีความผิดปกติหรือไม่ ทั้งทางด้านความประพฤติ ความรู้สึก ภาษา อารมณ์ และความเข้ากันได้หรือมีความประพฤติที่ผิดปกติ ควรปรึกษากับผู้ให้การรักษาโดยเร็ว。
(3) เด็กเล็กเข้ารับบริการภูมิคุ้มกันตามกำหนด: สำหรับเด็กเล็กที่มีอายุไม่ถึง7ขวบ ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพรวม7ครั้งตามอายุ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญคอยความการช่วยเหลือการการเจริญเติบโตของเด็ก ผู้ปกครองสามารถเข้าสู่เว็บไซค์「ของอนามัยเทศบาลไทเป/บริการหลัก」ของอนามัยเทศบาลไทเป/บริการหลัก เพื่อทำการตรวจเช็คออนไลน์ รายการตรวจสอบตามอายุ(ท้งหมด13แบบ): 4เดือน 6เดือน 9เดือน 1ขวบ 1ขวบ3เดือน 1ขวบ6เดือน 2ขวบ 2ขวบครุ่ง 3ขวบ 3ขวบครึ่ง 4ขวบ 5ขวบ 6ขวบ)  และยังมีเว็บไซค์“เว็บการตรวจคัดกรองรูปภาพสื่อสารการพัฒนาเด็กเล็กไทเป” “สำหรับ เด็กอายุ 6เดือน 12เดือน 18เดือน และ30เดือน)ที่ช่วยทำการคัดกรองสำหรับเด็กๆ
(4) ถ้าเด็กของท่านมีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์โดยเกิดการระบายผิดปกติ (เช่น ระบบทางเดินหายใจขาดน้อย ความหวานเลือดผิดปกติ โรคเปิ่นโถงเนี่ยว)หรือมีอัตรายสูงต่อสุขภาพร่างกาย(เช่นครอดก่อนกำหนด น้ำหนักที่เกิดน้อยเกิน โรคโดยกำเนิด บรรดาติดเชื้อในช่วงมีครรภ์ เด็กขาดหายใจตอนคลอด โรคทางสมองเป็นต้น) ต้องระวังเด็กพวกนี้เป็นพิเศษ ในช่วงของวัยพัฒนาเติบโตควรตรวจสอบโดยหาหมอเป็นประจำในระยะเวลาที่ควร