ข้ามไปที่บล็อกเนื้อหาหลัก

รายละเอียด

การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

จำนวนเงิน

สถานที่ติดต่อ

ให้บริการตรวจสุขภาพตั้งครรภ์

หลังแต่งงานไปตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์

หลังแต่งงานกำเนิดมีบุตรคนแรกของสามีหรือภรรยา

ผู้หญิง: ทดสอบปัสสาวะ ป้องกันโรคหัดเยอรมัน, โรคอีสุกอีใส,ตรวจเลือด,โรคซิฟิลิส,เอชไอวี,ไทรอยด์,ผื่นแดงลูปุสเป็นต้น

ผู้ชาย: ตรวจปัสสาวะและเลือด,ซิฟิลิส,เอชไอวีการวิเคราะห์น้ำอสุจิ เป็นต้น

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสตรี 1,595 หยวน เช่วยเหลือค่าใช้จ่ายชาย 655 หยวนในกรณีที่ (ไม่รวมค่าลงทะเบียนและวินิจฉัยโรค)

รายชื่อโรงพยาบาลในสำนักอนามัยเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.health.gov.tw/ ช่วยเหลือ ตั้งครรภ์และสอบถามข้อมูล "โซนหรือโทร 1999 ต่อ1813

หญิงตั้งครรภ์ที่มีการตรวจโรคดาวน์ซินโดรม

เบิกค่าชดเชยอย่างใดอย่างหนึ่งดั้งต่อไปนี้:
สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทเปตั้งครรภ์11-13 สัปดาห์ ไปตรวจโรคดาวน์ซินโดรมขั้นตอน(อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์และตรวจสอบเลือดของมารดา) ตรวจโรคดาวน์ซินโดรมขั้นกลาง สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในไทเปตั้งครรภ์14-20 สัปดาห์(ตรวจ เลือดของมารดา)

เลือกเบิกค่าชดเชยอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการตรวจโรคดาวน์ซินโดรมขั้นตอน2,200 หยวน
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายการตรวจโรคดาวน์ซินโดรมขั้นกลาง1,000 หยวน
(ไม่รวมค่าลงทะเบียนและวินิจฉัยโรค)

(รวมถึงโรงพยาบาล) รายชื่อโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://www.mohw.gov.tw/ และช่วยเหลือสอบถามข้อมูล ตั้งครรภ์ "โทร 1999 ต่อ 1813

เงินช่วยเหลือชดเชยการตรวจก่อนคลอด

1 ค่าใช้จ่ายก่อนคลอด

ภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือชดเชยการตรวจก่อนคลอดสำหรับคนต่างสัญชาติหรือจีนแผ่นดินใหญ่ใช้บัตรประชาชนประจำตัวใต้หวันของคู่สมรสในการติดต่อราชการ
เงินช่วยเหลือชดเชยต่อลูกหนึ่งคนเบิกใด้ห้าครั้งครั้งละ600 หยวน

โรงพยาบาลที่รับการรักษา:3,465 หยวน

คลินิก :2,935 หยวน

7118。ข้อมูลจากเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุขhttps://www.mohw.gov.tw/ อพยพใหม่สอบถามข้อมูลที่ศูนย์บริการหรือโทร 1999 ต่อ 1834

2 การวินิจฉัยโรคทางพันธุกรรมก่อนคลอด

ผู้ที่มีเกนต่อไปนี้: (ต้องมาพร้อมกับตรวจเพื่อพิสูจน์):
หญิงตั้งครรภ์อายุ34 ปีขึ้นไป
การตรวจวินิจฉัยมีผลต่อหญิงตั้งครรภ์มีต่อไปนี้
หญิงตั้งครรภ์หรือคู่สมรสเป็นโรคทางพันธุกรรม
เคึยให้กำเนิดเด็กที่ผิดปกติ
มีโรคทางพันธุกรรมในครอบครัว
ตรวจเลือดของมารดามีครโมโซมผิดปกติสงสัยว่าน่าจะเป็นอันตรายต่อเด็ก ในเลือด1/270
การตรวจอัลตราซาวนด์มีผิดปกติของทารกในครรภ์

ค่าธรรมเนียตรวจน้ําคร่ํา5,000 หยวน(หญิงผู้ตั้งครรภ์อายุมากเกิน34ปีมีความเสี่ยงที่ผิดปกติในเด็ก3.500 หยวน) (ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าวินิจฉัยโรคต่าง )

การประเมินผลจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจากส่วนกลางผ่านหน่วยงานการทดสอบโรคทางพันธุกรรม

#1834。สอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.health.gov.tw / ดูสอบถามข้อมูลค่าใช้จ่ายและงินช่วยเหลือชดเชย กฎหมายใด้ที่ศูนย์บริการหรือ โทร 1999 ต่อ 1834

3 หญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ โรคติดเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุ่มบี

ตั้งครรภ์35 สัปดาห์ก่อนถึง38 สัปดาห์จะตรวจดเชื้อสเตรปโตคอกคัส กลุ่มบี ดังต่อไปนี้:
หญิงตั้งครรภ์ต้องเป็นคนสัญชาติใต้หวัน
การช่วยเหลือค่าใช้จ่าย สำหรับคนต่างสัญชาติหรือจีนแผ่นดินใหญ่ต้องขอและติดต่อ ภูมิลำเนาที่คู่สมรสใต้หวัน

$ 500 หยวน(ไม่รวมค่าลงทะเบียนและค่าสมัครสอบต้องจ่ายส่วนต่าง)

สอบถามข้อมูลจากเว็บไซต์ กระทรวงสาธารณสุขhttp://www.health.gov.tw/ ติดต่อสอบถามหศูนย์บริการแม่และเด็กโทร 1999 ต่อ1815

เงินช่วยเหลือทารกแรกเกิด

การได้ยินเสียงทารกแรกเกิด

บิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่ถือสัญชาติไต้หวัน ที่มีทารกอายุไม่ถึงสามเดือน

700 หยวน (ไม่รวมค่าลงทะเบียนและวินิจฉัยโรค)

1.ดำเนินการโดยโรงพยาบาลในเครือสำหรับตรวจความสามารถในการรับฟัง

2. โปรดเข้าเว็บไซต์ของสำนักงานอนามัย “แม่และเด็ก” เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม หรือโทร: 1999 ต่อ7112

ตรวจโรคหัวใจสำหรับเด็กแรกเกิด

1. โรงพยาบาลในเครือข่าย ที่มีเด็กคลอดใหม่ภายใน7วัน

100 หยวน

1. เข้าตรวจโรคหัวใจสำหรับเด็กแรกเกิดที่โรงพยาบาลในเครือข่าย

2. เข้าค้นหาข้อมูลได้ที่ สถานีอนามัย เข้าสู่ (ให้เกียรติเด็กและสตรีก่อน)ตรวจสอบสายตรงโทร 1999ต่อ7112